Sort results by
Sort results by

Kakšne ukrepe sprejema Nestlé za reševanje onesnaževanja z odpadki plastično embalažo?

 

Kakšne ukrepe sprejema Nestlé za reševanje onesnaževanja z odpadno plastično embalažo?

 

Spopadanje s problematiko onesnaževanja s plastiko je naša nujna in prednostna naloga. To je odgovornost, ki jo jemljemo zelo resno.

Pri reševanju problematike onesnaževanja s plastičnimi odpadki pospešujemo realizacijo naših ukrepov in si prizadevamo, da bi povsod, kjer poslujemo, pomembno prispevali k izboljšanju stanja. Da bi lahko sprejeli pomembne ukrepe, sodelujemo z vladami, nevladnimi organizacijami, dobavitelji, upravljavci odpadkov, trgovci na drobno in drugimi podjetji.

Naša vizija je, da nobena od naših embalaž, vključno s plastiko, ne bi končala na odlagališčih ali kot smeti. Naša vizija ni le nekakšen vzvišen ideal - trdo delamo, da bi jo uresničili in pomagali doseči prihodnost brez odpadkov.

Lani smo napovedali svojo zavezanost temu, da bomo do leta 2025 lahko reciklirali ali ponovno uporabili 100 % svoje embalaže. Januarja 2019 smo predstavili svojo širšo vizijo prihodnosti brez odpadkov in napovedali vrsto posebnih ukrepov za izpolnitev svoje zaveze.

Vemo, da to ni dovolj. Odločeni smo, da preučimo vse možnosti, ki so na voljo za reševanje tega zapletenega izziva, in vključimo več rešitev, ki imajo lahko takojšen vpliv.

Naša prizadevanja se osredotočajo na tri področja za spodbujanje sprememb: (1) Razvijanje alternativnih materialov (2) Oblikovanje prihodnosti brez odpadkov in (3) Spodbujanje novega načina vedenja.

Kaj obsegajo vaša tri glavna področja za reševanje problematike odpadne embalaže?

Več informacij lahko najdete na naši spletni strani, posvečeni tej temi – Prizadevanje za prihodnost brez odpadkov, vendar na kratko:

1. Razvijanje alternativnih materialov

Decembra 2018 smo napovedali ustanovitev Inštituta podjetja Nestlé za embalažo in pakiranje (Nestlé Institute of Packaging Sciences), da bi pospešili izvajanje naših ukrepov za reševanje problematike plastičnih odpadkov in bistveno izboljšali stanje povsod, kjer obratujemo. Zato je treba razviti trajnostne materiale za pakiranje in sodelovati z industrijskimi partnerji za povečanje obsega raziskav in števila inovacij.

V okviru Inštituta trenutno raziskujemo vrsto inovacij, vključno z novimi materiali na osnovi papirja in biorazgradljivimi polimeri, ki jih je prav tako mogoče kompostirati ali reciklirati.

Od leta 2020 do 2025 bo podjetje Nestlé postopoma odpravilo vse vrste plastike, ki jih ni mogoče reciklirati ali jih je težko reciklirati, iz embalaže vseh svojih izdelkov po svetu, in sicer z uvajanjem alternativnih materialov za pakiranje in oblikovanjem partnerstev s strokovnjaki za pakiranje, vključno s podjetjema Danimer Scientific in PureCycle Technologies.

Odločeni smo zmanjšati uporabo plastike za enkratno uporabo. Uvajamo embalažo za večkratno uporabo, nove dostavne sisteme in inovativne poslovne modele.

  • Z organizacijo Loop sodelujemo pri razvoju embalaže za večkratno uporabo. V ZDA trenutno testiramo posode za sladoled za našo blagovno znamko Haagen-Dazs.
  • Dozirniki za NESCAFÉ in MILO so že na voljo v veliko državah po svetu.
  • V začetku leta 2020 bomo lansirali nove dozirnike za vodo, ki temeljijo na najmodernejši tehnologiji in bodo potrošnikom omogočali polnjenje lastnih steklenic ali plastenk za večkratno uporabo.

Takšni inovativni modeli so obetavni. So del širšega sklopa ukrepov, ki vključujejo spodbujanje recikliranja in razvoj novih rešitev za biorazgradljivo embalažo in tisto, ki jo je mogoče kompostirati.

Da bi zmanjšali količino odpadne plastike, smo v februarju 2019 začeli odpravljati vse plastične slamice iz svojih izdelkov, nadomestili pa smo jih z inovativnimi dizajni ter alternativnimi materiali, kot je papir.

V okviru projektov NextGen Consortium in Cup Challenge smo združili moči z drugimi industrijskimi partnerji, da bi razvili lonček iz vlaken, ki ga je mogoče popolnoma reciklirati in kompostirati.

Marca 2019 smo v Evropi uvedli izdelek Nesquik All Natural, za pakiranje katerega smo uporabili nov inovativni papirni material, ki ne vsebuje plastike in ga je mogoče popolnoma reciklirati kot papir.

Podjetje Nestlé Waters si prizadeva na svetovni ravni do leta 2025 povečati vsebnost reciklirane PET plastike v plastenkah na 35 %. V Združenih državah bo do leta 2025 doseglo 50-odstotno vsebnost, s posebnim poudarkom na blagovni znamki Poland Spring, in 50-odstotno vsebnost pri evropskih blagovnih znamkah Acqua Panna, Buxton, Henniez in Levissima do leta 2025.

 

2. Oblikovanje prihodnosti brez odpadkov

 

Poleg uresničevanja naše zaveze za leto 2025, je naša dolgoročna ambicija zaustaviti uhajanje plastike v okolje, kjer poslujemo. Pri tem je glavni izziv zbiranje in razvrščanje odpadkov, zlasti v državah, kjer ni formalnega sistema za ravnanje z odpadki.

S podjetjem Veolia, vodilnim svetovnim podjetjem za upravljanje virov, smo združili moči na področju zbiranja, razvrščanja in recikliranja plastičnih materialov - s posebnim poudarkom na fleksibilni plastični embalaži. Projekti bodo osredotočeni na 11 prednostnih držav v Aziji, Afriki, Latinski Ameriki in Evropi.

V sodelovanju s kolegi iz stroke smo ustanovili tudi Zvezo za recikliranje plastike v Afriki, ki si prizadeva izboljšati zbiranje in recikliranje plastike ter v tem procesu ustvarjati delovna mesta in komercialno dejavnost.

V Indoneziji je Nestlé postal prvo živilsko podjetje, ki je sodelovalo v Projektu STOP, vodilni pobudi za preprečevanje uhajanja plastike v oceane s pomočjo partnerstev z mesti in vladami v Jugovzhodni Aziji.

Prav tako smo sodelovali z drugimi podjetji in vladami, da smo postali podpisniki pobude New Plastics Economy Global Commitment pod vodstvom Fundacije Ellen MacArthur in Programa ZN za okolje, katere namen je spodbujanje napredka pri reševanju problematike plastičnih odpadkov.

 

3. Spodbujanje novega načina vedenja

 

V podjetju Nestlé želimo predstavljati zgled, zato uvajamo takojšnje ukrepe, da bi se izognili plastičnim odpadkom v naših objektih, pri čemer sodelujemo tudi z lokalnimi skupnostmi.

Vseh 4.200 Nestléjevih objektov po svetu odpravlja uporabo plastičnih predmetov za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče reciklirati, in jih nadomešča z materiali, ki jih je mogoče enostavno reciklirati ali ponovno uporabiti.

Svojo zavezanost recikliranju bomo najavili na vseh lokacijah, kjer obratujemo, in zagotovili naprave za recikliranje materialov, kot sta PET in aluminij.

Naši zaposleni po vsem svetu dneve, namenjene prostovoljnim aktivnostim, posvetijo odstranjevanju smeti in bodo sodelovali v čistilnih akcijah ob svetovnem dnevu oceanov (8. junij). Naš izvršni odbor in zaposleni na globalnem sedežu podjetja Nestlé bodo poleti 2019 sodelovali pri čiščenju Ženevskega jezera.

Kaj želite povedati s tem, da »100-odstotno recikliranje ni dovolj«?

Razvoj embalaže, ki jo je mogoče 100-odstotno reciklirati ali ponovno uporabiti, ni dovolj. Zavezani smo k doseganju tega cilja do leta 2025, vendar vemo, da to ni dovolj.

Prenehali bomo uporabljati plastično embalažo, kjer je to izvedljivo, in raziskovati alternative, kot so papirni in biološko razgradljivi ali kompostabilni materiali.

To je še posebej pomembno v krajih, kjer ni na voljo nobene infrastrukture za recikliranje ali pa je ne bo vsaj še nekaj časa. Nestlé sodeluje tudi v projektih za zmanjšanje kopičenja plastičnih odpadkov v okolju, kot je na primer Projekt STOP v Indoneziji.

Prizadevanja za oblikovanje prihodnosti brez odpadkov se začnejo v podjetju Nestlé, zato svoje zaposlene spodbujamo, da dni, namenjene prostovoljstvu, posvetijo zbiranju smeti.

Kaj pomeni »odpravljanje« plastičnih materialov, ki jih ni mogoče reciklirati ali jih je težko reciklirati?

Pripravili smo seznam plastičnih materialov, ki jih je težko reciklirati in ki jih bomo prenehali uporabljati, da olajšamo recikliranje, hkrati pa smo oblikovali tudi časovni načrt za opustitev njihove uporabe.

Prav tako smo začeli z odpravljanjem plastike iz številnih materialov za pakiranje sladoleda, slaščic in pijače ter z zmanjševanjem količine porabljene folije. Ta prizadevanja bi lahko privedla do tega, da bomo že leta 2019 odpravili več kot 40.000 ton plastike.

Katere so glavne alternative za plastiko, ki jih nameravate uporabili?

Naš pristop vključuje preučevanje popolnoma razgradljivih ali »biološko razgradljivih« materialov, ki lahko zmanjšajo vpliv odpadne embalaže na okolje, kjer je zbiranje in recikliranje težje izvedljivo ali pa objekti za izvajanje recikliranja niso na voljo.

Zagotoviti moramo, da se ti materiali lahko reciklirajo, da bi se izognili nenamernim posledicam, zato bomo nadaljevali s spodbujanjem recikliranja in sprememb vedenjskih vzorcev, da bi zagotovili ustrezno odlaganje embalaže.

Menimo, da je najboljša pot do povečanja in izboljšanja recikliranja nekaterih naših izdelkov, ki vsebujejo organske ostanke, na primer kapsule za kavo, kompostiranje. Načrtujemo naslednjo generacijo kapsul, ki to omogočajo.

Nove pregradne folije bodo potrošnikom omogočile, da jih reciklirajo kot papir.

V okviru združenja NaturALL Bottle Alliance sodelujemo tudi s podjetji Danone, PepsiCo in Origin Materials, in sicer da bi razvili plastenko PET na biološki osnovi.

Kaj pa alternativni modeli dostave za izdelke podjetja Nestlé?

Trenutno testiramo več zanimivih pristopov, med katerimi je tudi projekt LOOP v ZDA, kjer se za pakiranje sladoleda Häagen-Dazs uporabljajo posode za ponovno polnjenje.

Toda samo ti modeli problema ne bodo rešili. So del širšega niza ukrepov, ki vključujejo izboljšanje možnosti za recikliranje embalaže in povečanje količine reciklirane embalaže ter raziskovanje in razvijanje biorazgradljive in kompostabilne embalaže.

Podjetje Nestlé je prisotno v 196 državah po vsem svetu. Najti moramo pravo rešitev za vsako situacijo.

Kakšni so vaši ukrepi za povečanje uporabe reciklirane plastike?

Naša trenutna uporaba reciklirane plastike na svetovni ravni znaša 5 %, vendar si vztrajno prizadevamo, da bi ta odstotek povečali.

V naših folijah že uporabljamo reciklirano plastiko, Nestlé Waters pa do leta 2025 načrtuje povečanje uporabe recikliranega PET (rPET) v plastenkah na 35 % v globalnem smislu in na 50 % v ZDA.

Poleg tega bo družba Nestlé Waters do leta 2025 povečala vsebnost recikliranega PET za svoje evropske blagovne znamke Acqua Panna, Buxton, Henniez in Levissima na 50 %.

Do leta 2025 bodo v Evropi plastenke, plastificirana PET embalaža, pokrovčki na steklenih kozarcih in pločevinkah, pladnji za mesne izdelke in plastične folije za pakiranje več kosov izdelkov vsebovali vsaj 25–50 % recikliranega materiala, odvisno od vrste embalaže.

Kako se odzivate na zadnje poročilo Greenpeacea o odpadni embalaži?

Poročilo ozganizacije Greenpeace, imenovano Osvobodimo se plastike, »Kriza udobja«, opozarja na izziv, s katerim se kot družba soočamo pri reševanju problematike embalaže in plastičnih odpadkov.

Kot je razvidno iz poročila, precejšen delež embalaže, ki ima vpliv na okolje, prihaja tudi iz podjetja Nestlé. Na tej strani prikazujemo in pojasnjujemo, na kakšne načine se trudimo, da bi odstranili plastiko, ki je ni mogoče reciklirati, in raziskujemo alternative.

Skupaj z našimi industrijskimi partnerji in združenji raziskujemo rešitve za zmanjšanje uporabe plastičnih materialov, olajšanje recikliranja in razvoj novih pristopov k odpravljanju plastičnih odpadkov.

Vsi si želimo prihodnosti brez odpadkov. Bistvenega pomena je, da blagovne znamke, proizvajalci embalaže, družbe za ravnanje z odpadki, vlade in civilna družba sodelujejo pri doseganju tega cilja.

Zakaj sploh uporabljate plastiko in ne bolj »okolju prijaznih« alternativ?

Plastična embalaža ima pomembno vlogo pri zagotavljanju varnosti naših živil in pijač ter pri zmanjševanju izgube hrane in odpadnega materiala. Preden uvedemo spremembe, moramo skrbno preučiti vse alternative.

Naš cilj je uporaba embalaže z najmanjšim možnim vplivom na okolje. V vsaki državi, kjer deluje Nestlé, moramo upoštevati predpise in standarde za delo s hrano, ki pogosto narekujejo, katere vrste materialov lahko uporabimo za pakiranje naših izdelkov.

Nove tehnologije in inovacije prinašajo širšo izbiro embalažnih materialov in okolju prijaznejših formatov. Tega se zavedamo in si prizadevamo sodelovati z našimi partnerji in industrijskimi združenji, da bi raziskali nove rešitve za pakiranje, zmanjšali uporabo plastičnih mas, olajšali recikliranje in razvili nove pristope za odpravo plastičnih odpadkov.

Kaj pa problematika embalaže za enkratno uporabo?

Število enočlanskih gospodinjstev se še naprej povečuje, s tem pa se povečuje tudi povpraševanje po manjših porcijah, zaradi česar so izdelki za enkratno uporabo vedno bolj priljubljeni. Zavedamo se, da embalaža za enkratno uporabo predstavlja zelo velik delež odpadne plastike v okolju.

Z drugimi podjetji sodelujemo pri iskanju učinkovitih, prilagodljivih rešitev za to kritično vprašanje, vključno z alternativnimi vrstami embalaže, izboljšanjem zbiranja po uporabi in razvojem učinkovite infrastrukture za recikliranje.

Zakaj uporabljate plastenke PET in kako spodbujate njihovo recikliranje?

PET je lahek, odporen in prozoren material, ki ga je mogoče 100-odstotno reciklirati. Vendar se polovica vseh plastenk ne reciklira – precejšnja količina jih konča na odlagališčih ali v morju.

Kot globalno podjetje, ki proizvaja plastenke za vodo, nosimo odgovornost, da pomagamo pri odkrivanju vseh gospodarskih, socialnih in okoljskih prednosti plastenk PET kot virov za večkratno uporabo.

Razvijamo skupne projekte, ki bi lahko izboljšali zbiranje plastike, naše ugotovitve pa bomo delili z ostalimi, da bomo lahko ocenili, ali jih je mogoče razširiti ali replicirati. V ZDA smo na primer vložili 6 milijonov USD v fundacijo Closed Loop Fund (ki zbira denar podjetij, vladnih in lokalnih partnerjev), da bi razvili infrastrukturo za recikliranje v mestih v ZDA.

Tudi potrošniki imajo zelo pomembno vlogo. Pomagali smo povečati ozaveščenost s platformami nekaterih naših blagovnih znamk in s pomočjo korporativnih izobraževalnih programov, kot je R-Generation v Italiji, Argentini, Združenem kraljestvu in na Tajskem. V Severni Ameriki smo uvedli etikete z jasnimi in doslednimi navodili za recikliranje (How2Recycle), ki jih je moč najti na pollitrskih steklenicah vseh naših glavnih blagovnih znamk v ZDA. Še naprej bomo uporabljali vpliv naših blagovnih znamk za spodbujanje potrošnikov k recikliranju.

Kako izdelujete bolj trajnostne plastenke PET?

Uporabljamo načela »recikliranja glede na dizajn« in izvajamo ocene življenjskega cikla, da lahko zmanjšamo vpliv na okolje vseh naših plastenk za pijače. V zadnjih 10 letih smo zmanjšali količino plastike PET, ki jo potrebujemo za vsak liter ustekleničene vode, za 22 %.

Podjetje Nestlé Waters si prizadeva na svetovni ravni do leta 2025 povečati vsebnost reciklirane PET plastike v plastenkah na 35 %. V Združenih državah bo do leta 2025 doseglo 50-odstotno vsebnost, s posebnim poudarkom na blagovni znamki Poland Spring, in prav tako do leta 2025 50-odstotno vsebnost pri evropskih blagovnih znamkah Acqua Panna, Buxton, Henniez in Levissima.

V letu 2016 smo z Danone in Origin Materials soustanovili NaturALL Bottle Alliance, da bi razširili proizvodnjo naslednje generacije PET-a na biološki osnovi z uporabo surovin iz biomase, kot sta karton in celuloza.

Prizadevamo si razviti plastenko PET, izdelano iz 100-odstotno trajnostnih in obnovljivih virov, in omogočiti dostop do te tehnologije celotni industriji za proizvodnjo hrane in pijače.

Kako Nestlé zmanjšuje celotno uporabo embalaže?

V zadnjih letih smo dosegli velik napredek pri zmanjševanju količine embalaže, ki se uporablja za naše izdelke, in sicer ob hkratnem zagotavljanju njihove kakovosti in varnosti. S pomočjo našega procesa »eko-dizajna« smo na dobri poti, da dosežemo svoj cilj, da se do leta 2020 izognemo 140.000 tonam embalažnega materiala v primerjavi z letom 2015.

Do konca leta 2017 smo iz naših proizvodnih procesov odpravili več kot 100.000 ton embalažnega materiala, kar je ekvivalentno količini materiala za 10 Eifflovih stolpov.

Pred aprilom 2018 se je Nestlé zavezal k zmanjšanju vpliva svoje embalaže na okolje. To je vključevalo zmanjšanje celotne količine embalažnih materialov, ki jih uporabljamo. Naše nove zaveze temeljijo na prizadevanjih, da bi ustvarili bolj ciljno usmerjen pristop k reševanju problematike plastične embalaže.

Še naprej optimiziramo embalažo v skladu z našo Politiko okoljske trajnosti (pdf, 320Kb), ne le z zmanjšanjem količine uporabljene embalaže, ampak tudi z uporabo inovativnih materialov za pakiranje za dolgoročno izboljšanje učinkovitosti embalaže in zmanjšanje vpliva njenega transporta na okolje.

Kako pomagate pri razvoju sistemov zbiranja, razvrščanja in recikliranja plastike?

Aktivno sodelujemo pri razvoju dobro delujočih sistemov zbiranja, razvrščanja in recikliranja v državah, kjer poslujemo. Pri reševanju globalne problematike plastične odpadne embalaže imajo poleg industrijskih družb ključno vlogo tudi lokalne in nacionalne vlade, civilna družba in potrošniki.

Naše delo je odvisno od ravnanja z odpadki na posamezni lokaciji, lahko pa vključuje tudi razvoj sistemov za vračanje depozitov (DRS) ali pristopov razširjene odgovornosti proizvajalca (EPR). Uporabili bomo svoje izkušnje in tehnično znanje, da bomo prispevali k razvoju in prevzeli vodilno vlogo pri spodbujanju sprememb v industriji, kjer bo to mogoče.

Kako lahko pomagate potrošnikom, da bodo pravilno reciklirali embalažo izdelkov?

Potrošniki imajo ključno vlogo pri izboljšanju stopnje recikliranja, zato smo se zavezali, da bomo povečali njihovo ozaveščenost o pravem načinu odlaganja in recikliranja embalaže naših izdelkov - tudi s pomočjo označb na naših izdelkih. To bomo storili preko naših blagovnih znamk in naših komunikacijskih kanalov.

Kaj pa mikroplastika v embalirani vodi?

Prosimo, obiščite stran Vprašajte Nestlé o mikroplastiki.