Sort results by
Sort results by

Prehrana

Ozadje

Kot vodilno podjetje na področju prehrane, zdravja in dobrega počutja s skupno prodajo 107.618 milijonov CHF v skupini, verjamemo, da je prihodnost našega podjetja pomagati ljudem do bolj zdrave prehrane, naj gre na eni skrajnosti za težave s pomanjkanjem vitaminov in mineralov ali na drugi za debelost. Tovrstni svetovni izzivi vplivajo na naše pobude za omogočanje prehranskih rešitev vsem segmentom družbe. Eden ključnih izzivov je, kako nagovoriti osebe iz najnižjih dohodkovnih razredov.

Naši cilji

Naša strategija za prehrano, zdravje in dobro počutje, ki smo jo razvili v času 140 let, temelji na naši oceni, da bo potrošniške odločitve vedno bolj usmerjala prehranska ozaveščenost in želja po boljšem zdravju in počutju. Z znanstveno podkrepljenimi rešitvami se trudimo izboljšati kakovost življenja s pomočjo živil in prehrane in s tem prispevati k zdravju in dobremu počutju potrošnikov, vključno z ljudmi s posebnimi prehranskimi potrebami in ljudmi iz najnižjih dohodkovnih razredov, in sicer z izdelki z višjo hranilno vrednostjo in nižjo ceno. Prav tako je naš cilj povečati ozaveščenost, znanje in razumevanje potrošnikov z jasno in odgovorno komunikacijo. Prehransko strategijo podjetja pomaga usmerjati Prehranski svet Nestlé – svet mednarodno priznanih strokovnjakov, ki mu predseduje izvršilni podpredsednik Werner Bauer – ki se redno sestaja z upravo Nestléja in obravnava ključne vsebine pri prehrani, ki so pomembne za poslovne interese podjetja.

Naše delovanje

Vlagamo v stalen razvoj in izboljšave hranilnega profila izdelkov vseh kategorij in v boljše upravljanje naše zbirke receptur, s čimer želimo doseči izpopolnjeno prehransko analizo in sledenje. Še naprej nižamo količino soli, sladkorja, transmaščobnih kislin, nasičenih maščob in umetnih barvil, ki jih vsebujejo, in dodajamo več hranljivih sestavih in koristnih mikrohranil, dajemo priporočila glede primerne velikosti porcij ter skrbimo za to, da je hranljiva, visokokakovostna hrana cenovno dostopna in na razpolago potrošnikom z nižjimi dohodki. Prav tako skrbimo za odgovorno prodajo in trženje pripravkov za dojenčke in se pri tem v državah v razvoju strogo držimo kodeksa Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Oglašujemo bolj zdrave izdelke za otroke in uvedli smo nove postopke in procese odobritve za nadzor nad sporočili o naših blagovnih znamkah glede prehrane, zdravja, dobrega počutja, varstva okolja in trajnostnosti.

Naša učinkovitost

Nenehno prenavljamo in osvežujemo izdelke iz prehranskih in zdravstvenih vidikov, v skladu z našimi merili profiliranja in s politiko zmanjševanja, ter embalažo svojih izdelkov označujemo z obširnejšimi prehranskimi informacijami. Okrepili smo izobraževanje zaposlenih o prehranskih vsebinah in izpopolnili izobraževanje kadrov, ki tržijo pripravke za dojenčke. Poleg tega smo povečali prodajo svojih ugodno pozicioniranih izdelkov za potrošnike z nižjimi dohodki.

Povzetek ustvarjanja skupne vrednosti:

  • Vrednost za Nestlé: Globlje razumevanje prehranskih in zdravstvenih vprašanj ter plodno sodelovanje z različnimi deležniki, kar omogoča večjo strokovnost pri prenavljanju in osvežitvi izdelkov ter boljše zavedanje in prepoznavanje blagovnih znamk; zvestobo kupcev, dolgoročno večjo rast, tržni delež in dobičkonosnost.
  • Vrednost za družbo: Večja dostopnost varne, visokokakovostne, odgovorno izdelane, hranljive hrane; boljša seznanjenost z zdravstvenimi vprašanji, boljše razumevanje, kako uživati izdelke Nestlé kot del zdrave in okusne prehrane.