Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé prejemnik prestižne nagrade Stockholm Industry Water Award

Danes je bila družba Nestlé razglašena za dobitnika nagrade Stockholm Industry Water Award za leto 2011 za vodenje, učinkovitost in prizadevanja na področju izboljšanja vodnega gospodarstva v svoji dobavni verigi.

Nagrada, ki jo podeljuje inštitut Stockholm International Water Institute (SIWI), je priznanje družbi Nestlé za njena prizadevanja za izboljšanje vodnega gospodarstva in učinkovitosti svojega poslovanja. Za primerjavo, poraba vode v podjetju se je z več kot petih litrov vode na dolar prodaje pred desetimi leti danes zmanjšala na manj kot 1,4 litra.

Nagrada je obenem pohvala za sodelovanje podjetja z dobavitelji, še posebej s poljedelci. Nestlé zaposluje 1.000 agronomov in strokovnjakov za vodo, ki sodelujejo neposredno s poljedelci na področju zmanjšanja njihove potrebe po vodi, povečevanja donosa pridelkov in zmanjšanja onesnaženosti v čim večji meri.

Nestlé se že skoraj 80 let ukvarja z vprašanjem oskrbe z vodo, ki je razlog za vrsto konstruktivnih ukrepov: prva čistilna naprava za odpadne vode Skupine Nestlé je bila zgrajena v zgodnjih 1930. letih in je ena od treh stebrov Nestléjevega koncepta Ustvarjanja skupnih vrednosti.
Osredotočenost podjetja na vodo pa pridobi še večjo pomembnost in tehtnost v kontekstu njenega dela s skupino 2030 Water Resources Group (WEF-WRG). Skupini predseduje predsednik družbe Nestlé Peter Brabeck-Letmathe, Nestlé pa ima v njej vodilno vlogo.

Skupaj s svojimi partnerji WEF-WRG Nestlé išče načine reševanja vprašanja vode s široko zasnovanim pristopom.

Problem pomanjkanja sladke vode narašča, zato so nujno potrebne celovite rešitve, predvsem zaradi nevarnosti, da bo v 15–20 letih pomanjkanje vode privedlo do hudega pomanjkanja osnovnih živil, ki jih pridelujejo poljedelci.

WEF-WRG vladam ponuja komplet analitičnih in praktičnih orodij za boj proti pomanjkanju vode in za prerazporeditev vode v primeru novih potreb. Projekti trenutno potekajo v Pakistanu, Južnoafriški republiki, Jordaniji, Mehiki, nazadnje tudi v Mongoliji. Glavni element kompleta za orodje je krivulja stroškov vode – na dejstvih osnovana, celovita kombinacija vzvodov tako na strani povpraševanja kot oskrbe, namen katere je splošne odjeme vode iz posameznih razvodij znova uskladiti z naravnim obnavljanjem.

Prizadevanja za izboljšanje učinkovite rabe vode v okviru lastnih poslov družbe Nestlé so ob vrednostni verigi njihovih izdelkov, od kmetije do potrošnika, ter na nivoju izdelkov nujna. Toda konec koncev je voda lokalna – rešitve pomanjkanja bi morale biti osredotočene na razvodja, porečja in javne podzemne vodonosnike.

Družba Nestlé bo vse pogosteje svoja lastna prizadevanja konstruktivno umestila v celovite strategije, ki so jih razvile vlade, kot so tiste, ki temeljijo na pristopu skupine WEF-WRG.
Častna nagrada bo podeljena predsedniku podjetja Nestlé Petru Brabeck-Letmathu, in sicer na slovesnosti, ki bo potekala 24. avgusta v okviru svetovnega tedna vode za leto 2011 v Stockholmu.
G. Brabeck-Letmathe je dejal: »Zelo sem hvaležen za to priznanje. Spoznali smo, da je voda največji izziv za zanesljivo preskrbo s hrano v prihodnosti, še več, za gospodarsko rast. To je verjetno najbolj prestižna nagrada na tem področju za podjetje, zato je to hkrati spodbuda, da bomo z našimi prizadevanji nadaljevali tudi v prihodnosti.«

O inštitutu SIWI

Mednarodni inštitut Stockholm International Water Institute (SIWI) je inštitut, ki prispeva k mednarodnim prizadevanjem v boju proti vse večji svetovni krizi na področju pitne vode.
Inštitut SIWI politične usmeritve, ki so usmerjene v prihodnost in povezujejo znanja, razvija in pospešuje v smeri trajnostne uporabe svetovnih vodnih virov, ki vodijo do trajnostnega razvoja in izkoreninjenja revščine.

O nagradi Stockholm Industry Water Award

Nagrada Stockholm Industry Water Award, ki jo podeljuje inštitut SIWI, prepoznava prispevek poslovnega sektorja k trajnostnemu upravljanju z vodo prek čim večjega zmanjšanja porabe vode in vpliva na okolje.

Nagrado, ki se podeljuje na enem od področij dejavnosti in industrije, je leta 2000 ustvarila stockholmska fundacija za vodo Stockholm Water Foundation v sodelovanju s Kraljevo švedsko akademijo inženirskih znanosti (Royal Swedish Academy of Engineering Sciences) in Svetovnim poslovnim svetom za trajnostni razvoj (World Business Council for Sustainable Development).

Neodvisna komisija za podelitev nagrad, ki jo sestavljajo vodilni akademiki na področju hidrologije, pregleda vse sklepne predloge in zmagovalca izbere po odprtem postopku nominiranja.