Sort by
Sort by

Različnost in inkluzija

V družbi Nestlé spodbujamo različinost in inkluzijo preko našega vpliva na:
Culture
Kulturo
Kulturo

z graditvijo inkluzivne kulture, ki upošteva razlike med našimi zaposlenimi, ki sodelujejo

Society
Družbo
Družbo

z inkluzivnim delovanjem in sodelovanjem z družbo in zainteresiranimi stranmi na naših raznovrstnih področjih delovanja v celotnem sistemu vrednot

Innovation
Inovacije
Inovacije

z razmišljanjem o potrebah različnih potrošnikov in kupcev, ko gre za naše izdelke in storitve, ter tako, da omogočamo inkluzivnost glede njihove dostopnosti – kadar koli, kjer koli, kolikor koli

Kaj sta torej različnost in inkluzija v Nestléju?

Različnost in inkluzija sta sastavni del kulture naše družbe in eden izmed načinov, da v življenje vnesemo svoj namen in vrednote. 

Naše vrednote imajo svoje korenine v spoštovanju: spoštovanju sebe, spoštovanju drugih, spoštovanju različnosti in spoštovanju naše prihodnosti. Trudimo se vpeljati različnost in inkluzijo v vse tisto, s čimer se ukvarjamo, pri čemer smo osredotočeni na tri ključna področja: kulturo, inovacije in družbo. To vključuje graditev inkluzivne kulture, ki vrednoti različne talente in izkušnje naših delavcev, inovacije, ki služijo potrebam naših različnih potrošnikov in kupcev, in sodelovanje z družbami na različnih trgih, kjer delujemo. 

Rekrutiramo strokovne in motivirane ljudi, ki spoštujejo naše vrednote, ponujamo enake možnosti za njihov razvoj in napredovanje ter varujemo njihovo zasebnost. Naša predanost zagotavljanju enakih možnosti se začenja z rekrutiranjem in traja do konca delovnega razmerja.

Thumbnail
Enakopravnost spolov

Enakopravnost spolov je naša prioriteta vse od leta 2008, kar nam je pomagalo, da povečamo število žensk na vseh ravneh organizacije. Želimo biti uravnotežena družba glede spolov, tako da v našem delovnem okolju ustvarjamo in omogočamo razmere, ki bodo omogočile letno višanje odstotka žensk na vodstvenih položajih. Naše globalne in lokalne pobude glede različnosti spolov obsegajo: 

 • Razvoj možnosti: mentorstvo in coaching
 • Prilagodljivo delovno okolje
 • Dogodke z vključitvijo dobrih primerov iz prakse, okrogle mize in mrežne razprave
 • Usposabljanje o razvoju vodstvenih spretnosti in delavnice na temo nezavedne pristranskosti 
 • Politiko zaščite materinstva (pdf, 1Mb)

 

43%
Na 43 % naših managerskih položajev so ženske

 

Ravnotežeje glede spolov smo v prakso vpeljali s pomočjo dejavnosti naše kadrovske službe. V zadnjih letih smo napredovali v povečanju števila žensk na managerskih položajih. Do leta 2018 so 43 % teh položajev zavzemale ženske. V naslednjem obdobju bomo dali poseben poudarek na sorazmerno povečanje deleža žensk na 200 najvišjih vodilnih mestih, in sicer s sedanjih približno 20 % na 30 % do leta 2022. Ta cilj predstavlja naslednji korak družbe Nestlé na poti k enakopravnosti spolov.

Prepričani smo, da bo večja raznolikost delovne sile z večjim deležem žensk na najvišjih položajih okrepila našo kulturo inkluzije in še izboljšala Nestlé kot podjetje. Postavljamo izmerljive cilje, da jim lahko sledimo in smo do tega odgovorni. Zavedamo se, da izboljšanje ravnovesja med spoloma pelje k boljšim odločitvam, do večjih inovacij in večjega zadovoljstva zaposlenih. 

Mark Schneider, generalni direktor podjetja Nestléw

 

 

 

V letu 2019 smo predstavili akcijski načrt za povečanje števila žensk na višjih vodilnih položajih na globalni ravni. Načrt pospešitve doseganja ravnovesja spolov obsega naslednje specifične aktivnosti:

 • Podporo vsem managerjem, da negujejo inkluzivno delovno okolje in zagotovijo, da se zaposleni udeležijo usposabljanja o nezavedni pristranskosti;
 • Podporo uporabe programov podjetja Nestlé, plačanega dopusta za starše in sprejetje politike fleksibilnega dela v vseh aktivnih Nestléjevih družbah;
 • Razširitev mentorskih in sponzorskih programov za pripravo žensk z visokimi potenciali za višje vodilne položaje;
 • Zaposlovanje in promocijo večjega števila žensk na visokih vodilnih položajih;
 • Spremljanje rezultatov z visokimi vodji z namenom promocije uravnoteženja zastopanosti obeh spolov in zagotavljanja napredka;
 • Nepretrgana prizadevanja za izvajanje politike enakega plačila in odpravo pogojev, ki ustvarjajo razlike v zaslužkih glede na spol;  
 • Poročanje o napredku v letnem poročilu podjetja Nestlé, imenovanem Creating Shared Value
Thumbnail

Delež Nestléja po indeksu enakopravnosti spolov leta 2019.

Načrt pospeševanja ravnotežja med spoloma družbe Nestlé krepi naša obstoječa prizadevanja pri širjenju ravnotežja spolov med zaposlenimi. Prepričani smo, da bo vsakdo, tako moški kot ženske, odigral ključno vlogo v razvoju enakopravnosti spolov in pri ustvarjanju boljšega mesta za delo. 

Béatrice Guillaume-Grabisch, izvršna podpredsednica, vodja kadrovske službe in poslovnih storitev 
Kulturna prilagodljivost

S svojimi 308.000 delavci po vsem svetu, pripadniki 177 različinih naradnosti in s prisotnostjo v 189 državah je kulturna prilagodljivost zelo pomembna za Nestlé in mi jo podpiramo preko raznih programov za vodilne in delavce v družbi Nestlé, da bi:

 • razumeli vpliv kulturnih razlik na pristop ljudi k opravljanju dela;
 • razumeli, kako naj podajo povratno informacijo v skladu z različnimi kulturami;
 • se naučili, kako se komunikacija in družbeno obnašanje razlikujeta v posameznih kulturah in kako se na ustrezen način prilagoditi

Ti programi vključujejo delavnice na temo kulturne prilagodljivosti in spletna usposabljanja.

Thumbnail
Usposabljanje različnih generacij v delovnem okolju

V družbi Nestlé je z ukrepi za izboljšanje različnosti in inkluzije mišljena tudi enakost ljudi različnih generacij. Leta 2017 je bil v Nestlé Francija organiziran dan milenijcev, ki je obsegal tudi delavnice obratnega mentorstva in medgeneracijsko izmenjavo mnenj in debate. Tistega dne je bil del programa tudi "izziv milenijec", v katerem so morale skupine milenijcev predstaviti svoje predloge, kako graditi "Nestlé prihodnosti". Skupine finalistov so bile povabljene, da svoje predloge predstavijo višjemu vodstvu.

Thumbnail
Usposabljanje ljudi z različnimi zmožnostmi

Naš cilj je, da gradimo kulturo, ki temelji na vrlinah, in da pri tem pazimo tudi na zmožnosti. Za vse naše trge smo razvili globalni postopek samoocenjevanja, s katerim se oceni nivo inkluzije in tipe aktivnosti ljudi s posebnimi potrebami na delovnem mestu. Cilj je slediti najboljši praksi in aktivnostim pri usposabljanju in ustvarjanju zavesti, vračanju na delo po poškodbi, omogočanju fizičnega pristopa na delovna mesta in organizaciji delovnih mest. 

Na različnih Nestléjevih trgih so vzpostavljeni lokalni programi, katerih cilj je povečati zaposljivost ljudi z različnimi zmožnostmi. Primer je podjetje Nestlé Avstralija, kjer sta javno zagnani dve pobudi inkluzije, ki sta ju podprli vladni organizaciji FAB in WUK. Podjetje Nestlé Francija je podpisalo svoj drugi “Sporazum za skupine s posebnimi potrebami”, ki temelji na treh načelih:

 • zadržati na delu ljudi s posebnimi potrebami,
 • rekrutirati in integrirati ljudi s posebnimi potrebami
 • usposabljanje in komunikacija pri ustvaranju zavesti o tej temi.

 

 

 

Zahvaljujoč prizadevanjem, usmerjenim k zaposlovanju ljudi s posebnimi potrebami, je na podelitvi nagrad European Diversity 2014, priznanje Delodajalec leta prejelo podjetje Nestlé Francija.

Thumbnail
Okrepitev LGBT+ skupnosti
Thumbnail

Med drugim širimo prizadevanja za krepitev kulture inkluzije LGBTQ oseb v sodelovanju z zunanjimi organizacijami.

 

Od leta 2018 javno podpiramo standarde ravnanja Združenih narodov v podporo poslovnim skupnostim v boju proti diskriminaciji LGBTI oseb.

Prizadevanja na lokalni ravni so bila na primer nagrajena v ZDA: podjetji Nestlé USA in Nestlé Purina PetCare sta v letnem indeksu korporativne enakopravnosti za leto 2018 (v izvedbi Human Rights Campaign Foundation), s katero se na nacionalni ravni vrednotijo korporativne politike in praksa glede enakosti LGBTQ oseb, dosegli rezultat 95 % in 100 %.

Vodimo skupaj

Naši aktualni programi usposabljanja, delavnice in izmenjave najboljše prakse o različnosti in inkluziji kot tudi o nezavedni pristranskosti imajo za cilj zagotoviti, da vsi naši delavci sprejmejo vizijo, ki nas vodi. V letu 2017 smo po vsem svetu začeli s serijo konferenc na lokalni ravni z naslovom „Vodimo skupaj“. Na teh konferencah so se zbrali ženske in moški vseh generacij, na vseh ravneh, da skozi debato podajo, na kakšne načine lahko pospešimo naše potovanje proti sprejemanju različnosti in inkluziji.

Od leta 2019 ima Nestlé več kot 25 mrež zaposlenih po vsem svetu.

Zniževanje nezavedne pristranskosti

Ena izmed pobud pri ustvarjanju trajnostne in dolgotrajne kulture različnosti in inkluzije je zniževanje učinka nezavedne pristranskosti v našem delovnem okolju.

Nezavedna pristranskost so družbeni stereotipi o določenih skupinah ljudi, ki jih posamezniki sprejemajo brez razmišljanja. Vsi imamo nezavedno pristranskost o raznih družbenih in identitetnih skupinah in te pristranskosti izhajajo iz tendence, da se družbeni svetovi organizirajo skozi kategorizacijo.

Delavnice, ki jih izvajamo, in orodja za usposabljanje, ki jih uporabljamo ob tej temi so ocenjeni kot prosvetljujoči in so pri naših zaposlenih zelo priljubljeni. 

Naše delavnice dajejo delavcem priložnost, da se prosto izrazijo, delijo z drugimi svoje pristranskosti, ki se pojavljajo v dejanskem življenju in poiščejo praktične rešitve v medsebojnih odnosih. 

Programi usposabljanja in orodja za testiranje, ki so na razpolago našim delavcem, jim omogočajo, da prepoznavajo in merijo pristranskosti, ki se jih morda niti ne zavedajo, in da sledijo priporočilom za lastni razvoj in za razvoj naše kulture. Med letom 2018 je to usposabljanje opravilo 1464 delavcev, če računamo od leta 2015 naprej, pa skupaj 12.120.

Več o nezavedni pristranskosti 

V Nestlé India je razvit prilagojen modul v hindu jeziku za usposabljanje delavcev v tovarni; 135 članov sindikata iz štirih tovarn se je udeležilo usposabljanja, nato pa so ti delavci ob podpori kadrovskih ekip vsebino prenesli na ostale delavce. V program so bile v letu 2018 vključene tudi druge tovarne.

V Nestlé Middle East sta bila za člane Komisije višjega vodstva (Mancom) organizirana dva dogodka o različnosti in inkluziji, ki ju je izvajal Global Head of Diversity and Inclusion. Delavnica o dvigu zavesti, ki je potekala v anglešćini, je posneta in  na razpolago vsem delavcem, podnaslovljena pa je v arabskem in farsi jeziku.

Thumbnail