Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vaša kariera na podjetlu Nestle

ZAPOSLOVANJE

recruitment process
Naše ekipe, odgovorne za zaposlovanje, vam bodo nudile strokoven in pravočasen odziv v času izbora kadrov. Izvedite več o našem procesu rekrutacije.

RAZVOJ KARIERE

career development
Zaposleni imajo možnost prevzeti odgovornost za svoj razvoj v podjetju Nestlé. Več o tem lahko preberete na strani karierne možnosti.

VAŠE POSLOVNO ŽIVLJENJE

Your work life
Nudimo raznoliko, varno in bogato okolje, ki omogoča tako vaš kot naš razvoj. Več o tem lahko preberete na strani vaše poslovno življenje na podjetju Nestlé.

NAGRAJEVANJE

Rewards
Našim ljudem jasno predstavimo možnost nagrajevanja in na katerih načelih le-to stoji. Več o tem lahko preberete na strani politika nagrajevanja.

KULTURA USPEŠNOSTI

Performance Culture
Vaša uspešnost bo ključnega pomena pri odpiranju novih priložnosti na podjetju Nestlé. Kako nekaj dosežete je ravno tako pomembno kot na kakšen način to dosežete. Preberite več


O NAS

About us
Naše podjetje je bilo usanovljeno pred 140 leti, zaposluje približno 328 000 ljudi ter posluje po skoraj celotnem svetu. Preberite več o nas.