Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nagrajevanje

career-rewards.jpgZa nove in že zaposlene nismo privlačni le zaradi finančnih nagrad in ugodnosti, ki jih ponujamo. Naše ime predstavlja težko prisluženo vrednost in zaupanje v ljudi. Ponosni smo na močne vezi med našimi vodilnimi in zaposlenimi, s katerimi delajo. Nudimo globalno, raznoliko in obogatitveno okolje z neskočno priložnostmi za učenje in rast. Vsi ti dejavniki – imenujemo jih skupne nagrade – prispevajo k naši privlačnosti.

Seveda skupne nagradepo vsem svetu niso enake. Razlikujejo se glede na tržišče ter odsevajo različne težnje in želje kandidatov, ki os države do države seveda razlikujejo.

Politika skupnih nagrad je zasnovana tako, da tako našemu poslovanju kot zaposlenim daje jasno sliko nagrad ter načel, ki stojijo za njimi.

Vodilna načela so:

• Zagotoviti globalno ussklajen okvir z možnostjo tekmovalnega programa za vsako tržišče, skladno  lokalno zakonodajo.
• Osredotočanje na privabljanje in ohranjanje nadarjenih zaposlenih, gradnjo kulture uspešnosti ter zagotavljanje zavzetih zaposlenih, ki dosegajo trajnostne rezultate poslovanja

Kljub temu, da se od tržišča do tržišča nagrade razlikujejo, obstajajo tudi vsem skupni elementi:

• nevariabilni del plače
• variabilni del plače
• ugodnosti
• osebna rast in razvoj
• delo-življenje okolje

Od vseh naših zaposlenih pričakujemo, da bodo razumeli posebne karakteristike skupnih nagrad ter kako jih vzpostavljamo in ohranjamo. Politika skupnih nagrad predvideva osvojitev znanja v zvezi z nagradami ter razlaga, kako Nestlé vzpodbuja možnosti rasti, razvoja in osebnega prispevanja vseh zaposlenih.