Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Razvoj kariere

career-development1.jpgNa podjetju Nestlé se zavedamo, da so naši ljudje tisti, ki leto za letom prinašajo uspehe in nas tako ločujejo od ostalih. Zadane cilje dosegamo le zato, ker zaposleni izpolnjujejo svoje. Zato smo razvili visoko razvito kulturo uspešnosti, ki daje poudarek raznolikosti, inovacijam ter rasti ter tako omogoča razvoj zaposlenih ter posledično tudi našega.

Pri nas boste našli širšo sfero vplivanja ter večjo svobodo, kot drugod. Tako boste lahko razširili in poglobili svoje izkušnje kot tudi imeli priložnost napredovanja.

Obstajajo trije ključni faktorji, ki bodo vplivali na vaše napredovanje v podjetju Nestlé:

• Temeljni dejavniki. Ti dejavniki niso stvar pogajanj in so osnova za to, da kar najbolje izkoristite ponujene priložnosti. Vključujejo vašo trajno uspešnost, znanje in veščine, ki jih imate o svojem področju, poslovanju in sebi ter vodstvene veščine in potrebne izkušnje.
• Pospeški. To je oznaka, ki smo jo dali kakovostim, ki bodo določale, kako hitro in kako daleč se boste razvijali. Pospeški vključujejo tudi vašo mobilnost, felksibilnost za prehajanje med različnimi področji in kategorijami, razvitost sposobnosti mreženja ter pripravljenost na nove izkušnje.
• Priložnosti. To so faktorji, ki so v večji meri odvisni od okoliščin in dejavnosti na drugih področjih poslovanja. Priložnosti se lahko raztezajo od novih vlog oziroma položajev pa vse do novih zadolžitev v tujini.

Ocenjevanje nadarjenosti ter načrtovanje nasledstva

Načrtovanje nasledstva je način, po katerem se razvijajo kariere in polnijo položajo srednjega in višjega menedžmenta. V zvezi s tem procesom smo zelo metodični. Nič ni prepuščeno naključju. Načrtovanje nasledstva pokriva vse ključne položaje v podjetju Nestlé in vsebuje seznam predvidenih potencialnih kandidatov za te položaje. V vsakem danem trenutku natančno vemo, kako dobro ti kandidati opravljajo svoje delo in kako blizu so temu, da prevzamejo svojo naslednjo vlogo
Kar je še bolj pomembno, je, da načrtovanje nasledstva upošteva informacije iz več virov. Drugače povedano – naš pogled na razvoj posameznika je zelo celovit. Preverimo kandidatove dosedanje delovne izkušnje in ocene nadarjenosti, ocene njihovih uspehov in ostale pomembne podatke v zvezi z njihovim razvojem.

Razkrivanje svojega potenciala.

Iz izkušenj vemo, da je za oblikovanje visoko kakovostnih načrtov razvoja bistveno implementirati 70/20/10 model, ki temelji na tem, da ima znanje, pridobljeno iz izkušenj, največji vpliv na profesionalno in osebnostno rast. Pristopi, ki temeljijo na odnosih, na primer povratne informacije sodelavcev in mentorstvo 20% vpliv, formalni treningi pa najmanjši vpliv na to, kako dobro in hitro se ljudje razvijajo. S tem v mislih oblikujemo celo vrsto učnih pristopov, da bi kar najbolje lahko izkoristili vaš potencial.
Naš korporativni program mentorstva se vam bo pomagal razviti skozi pristop, temelječ na medsebojnem odnosu, prenosu izkušenj, ključnih vpogledov ter nepisanih pravil, kakor tudi stik s področji, ki niso v povezavi z vašo trenutno vlogo.
Mednarodni učni center v Švici vam bo nudil vrsto programov in tečajev za izmenjavo znanja in deljenje idej s sodelavci iz drugih držav.
Zmeraj obstaja priložnost, da poglobite svoje strokovno znanje in vodstvene veščine s pomočjo mednarodnih izkušenj.  V približno 96 državah imamo več kot 2000 »zdomcev«. Ustvarili smo tudi posebno mrežo, ki pomaga njihovim partnerjem najti službo ter integracijo v novi deželi.