Sort by
Sort by

Nestlé v družbiKje pustimo svoj pečat


V celoti smo usmerjeni k doseganju naših ciljev. Posamezniki, družine, skupnosti ter celoten planet so med seboj povezani in naša prizadevanja na teh področjih so podprta s strani 42 Nestléjevih obvez. Te obveze nam bodo do leta 2030 omogočile doseči naše tri glavne cilje v skladu s časovnim okvirjem ciljev trajnostnega razvoja.
Kako poslujemo


V skladu z našimi vrednotami, ki temeljijo na spoštovanju, skupaj z našimi poslovnimi partnerji ustvarjamo skupno vrednost – tako prispevamo k družbi in zagotavljamo dolgoročen uspeh našega poslovanja. Ta način imenujemo ustvarjanje skupne vrednosti, ki je tudi sestavni del našega delovanja.


Nestlé

Izboljšamo kakovost
življenja in prispevamo k
bolj zdravi prihodnosti