Sort by
Sort by

Krožno gospodarstvo (Cirkularna ekonomija)

Krožno gospodarstvo (Cirkularna ekonomija)

Fotografija drobnega morskega konjička, katerega rep je ovit okrog odvržene palčke za ušesa in pluta po onsenaženih vodah se je znašla na naslovnicah revij širom po svetu. 

Za številne je bila to odlična lustracija, do katere mere onesnaženje s plastiko ogroža naše življensko okole, zlasti naše oceane in obale. Na to fotografijo iz leta 2017 in njeno močno sporočilo smo se spomnili tudi letos na Svetovni dan življenjskega okolja, ki je posvečen temi ‘Premagajte onesnaženje s plastiko’.

V Centralni in Zahodni Afriki je vprašanje plastičnega odpada velik ekološki problem za številna mestna in obmestna naselja. Gana ima več kot 28 milijonov prebivalcev in je eno od gospodarstev, ki se danes v svetovnih razmerah najhitreje razvijajo. Nedavni članek v Quartz Africa navaja, da samo Akra dnevno proizvede okrog 3000 ton odpada. To je ekvivalentno teži desetih letal tipa Boeing 747. To je razlog, zakaj ima prehod na cirkularno ekonomijo glede plastike v Gani in številnih drugih deželah v regiji in širše tako velik potencial. 

Resnica je, da že obstoja veliko neformalne reciklaže, s številnimi inovativnimi malimi podjetji in NVO, ki delujejo na novih načinih za ponovno izkoriščanje plastike. Vendar pa danes ni večje infrastrukture za reciklažo ali pobud, ki bi se ukvarjale s tolikšnim odpadom. 

Nestlé posvečeno teži k temu, da igra aktivno vlogo v razvoju dobro organiziranih shem za zbiranje, sortiranje in reciklažo v vseh državah, kjer posluje, preko sodelovanja z drugimi zainteresiranimi stranmi. Ne samo, da verjamemo, da moramo prevzeti pomembno vlogo v vsemu temu, temveč že vlagamo prizadevanja v tej smeri.

V aprilu leta 2018 smo kot Skupina predse postavili ambiciozen cilj, da dosežemo, da bo do leta 2025 lahko 100% naše embalaže bodisi reciklirano ali ponovno izkorišćeno. Embalaža je ključna za naše poslovanje. Embalaža igra glavno vlogo v dobavljanju visoko kakovostne zdrave hrane našim potrošnikom in v prizadevanjih za zmanjšanje živilskega odpada. 

Vendar pa moramo storiti še veliko tega, da bi poskrbeli, da bi bila embalaža, ki jo uporabljamo trajnostna. To obsega  naslednje: odstranitev plastike, ki se ne more reciklirati, spodbujanje uporabe plastike, ki omogoča boljšo stopnjo recikliranja ter odstranitev ali spremembo kompleksne kombinacije materialov ob stalni optimizaciji embalaže, ki jo uporabljamo. 

Naša vizija – da nič od naše embalaže, vključno s plastiko, ne konča na deponiji ali smetišču – je globalna, vendar verjamemo, da se mora krožno gospodarstvo najprej realizirati na lokalni ravni.

Kot družba smo ponosni na to, da smo si zadali nalogo, da izpolnimo tako ambiciozen načrt, kar je bistven del povečanja kakovosti življenja in prispevka k bolj zdravi prihodnosti. 

V Centralni in Zahodni Afriki bomo storili vse, kar lahko in vložili vse napore, da bi uresničili ta cilj. Ponosni smo, da lahko rečemo, da smo eden od članov ustanoviteljev Ganske pobude za reciklažo s strani zasebnih podjetij (Ghana Recycling Initiative by Private Enterprises (GRIPE), ki podpira prizadevanja vlade pri upravljanju plastičnega odpada. Kot eden izmed osmih članov v koaliciji skupaj z drugimi velikimi industrijskimi družbami se ukvarjamo s povezavo rešitve trajnostnega obvladovanja odpada in zastopanja izboljašane prakse obvladovanja odpada v Gani.

Nestlé Nigerija je ena izmed petih družb članic Zveze za reciklažo hrane in napitkov (Food and Beverage Recycling Alliance) (FBRA), ki predstavlja organizacijo odgovornih proizvajalcev v sektorju pod shemo Razširjene odgovornosti proizvajalcev (Extended Producers Responsibility) (EPR). 

Ta zveza je končala izdelavo trajnostnega načrta zbiranja in reciklaže z začetnim žariščem na glavnem embalažnem materialu za hrano in napitke, kar predstavlja pomemben izziv za nacionalni sistem obvladovanja odpada zadevne države – PET plastenke, plastične/najlon vrečke in aseptična pakiranja.

Cilj Nestlé Nigerija je, da prispeva k povečanju stopnje zbiranja in recikliranja odpada v vsej državi, da zagotovi novo zaposlovanje prek nadgradljivih rešitev za reciklažo in da angažira vlado, da pomaga pri reševanju problema plastičnega odpada. Istočasno pa si še naprej prizadevamo poiskati način, da se izognemo uporabi embalaže kjer koli je to mogoče.

Toda to je šele začetek. Nestlé ima še večjo ambicijo - širom po svetu teži, da do leta 2030 doseže nulti vpliv na življenjsko okolje v svojem globalnem poslovanju. 

Do tedaj pa upamo, da najnovejša fotografska poročila ne bodo več prikazovala žalostnega in negativnega vpliva človekovih dejavnosti na naše življenjsko okolje, temveč da bodo pokazala rezultate našega skupnega dela pri oblikovanju trajnostne porabe in uporabe virov, s katerimi bomo upravljali na tak način, da jih bomo ohranili za prihodnje naraščaje.   

Veseli nas, da smo mi tisti, ki kažemo na pravo pot. Vendar pa je vsakdo lahko del rešitve za zmanjšanje uporabe plastičnega odpada, tako da deluje tako individualno kot s kolektivnim delovanjem.