Sort by
Sort by

O nasNaš namen


Namen podjetja Nestlé je izboljševati kvaliteto življenja in prispevati k bolj zdravi prihodnosti, saj stremimo k oblikovanju boljšega in bolj zdravega življenja. Prav tako želimo ljudi vzpodbuditi k bolj zdravemu življenjskemu slogu. Na ta način vplivamo na družbeno skupnost in zagotavljamo dolgoročen uspeh našega podjetja.

School boys


Naši cilji


Oblikovali smo tri poglavitne cilje, ki jih načrtujemo doseči do leta 2030, usmerjajo naše delo ter so skladni s cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov (ZN).

Color Box Html
Pomagati
50 milijonom
otrok živeti bolj zdravo

 
Color Box Html
Pomagati izboljšati življenjski standard
30 milijonom
ljudi v skupnostih direktno povezanih z našim poslovnim delovanjem
Color Box Html
Težiti k
ničelnemu
vplivu na okolje
 

Naša zgodovina


Oblikovati želimo boljši in bolj zdrav svet. S takšno vizijo je pred več kot 150 leti Henri Nestlé ustvaril otroške žitarice, ki so s svojimi hranilnimi vrednostmi doprinesle k manjši smrtnosti podhranjenih otrok.Naše vrednote


Naše vrednote se odražajo v načinu poslovanja, ki temelji na spoštovanju zakonov, preglednosti in spoštovanju naših zaposlenih in poslovnih partnerjev. Preberite več o naših poslovnih načelih.

portion-size-feed.jpg

Nestlé

Izboljšamo kakovost
življenja in prispevamo k
bolj zdravi prihodnosti