Sort by
Sort by

Raznolikost in vključenost

diversity-inclusion-article-header-video


Temelj naše kulture

Raznolikost in vključenost sta naša vsakdanja realnost. Spoštujemo in spodbujamo edinstvenost in potencial ne glede na vašo raso, spol, kulturo, spolno usmerjenost ali invalidnost.

Raznolikost je naš vsakdanjik

Spodbujamo raznolikost in vključenost z vplivanjem na našo kulturo, družbo in inovativnost.

Kultura

Culture


Gradimo kulturo vključenosti in razlike med zaposlenimi konstruktivno uporabljamo pri skupnem delu.

Družba

Society


Vključujoči smo v načinu našega delovanja in sodelovanja z družbo in deležniki.

Inovacije

Innovation


Ob naših izdelkih in storitvah razmišljamo o potrebah različnih potrošnikov in kupcev ter skrbimo za dostopnost – kadarkoli, kjerkoli in kolikor je potrebno.

Raznolikost

Spoštovanje raznolikosti pomeni spoštovanje drugih načinov razmišljanja, drugih kultur in vseh družbenih vidikov, kar zahteva odprtost in vključevalnost v vseh naših dejanjih tako znotraj kot zunaj našega podjetja.

Raznolikost in vključenost sta sestavni del kulture Nestlé. Naš cilj je, da zagotovimo kulturo na delovnem mestu, ki ponuja enake možnosti za vse, in dostojanstveno ter spoštljivo obravnavanje vsakega posameznika. Prizadevamo si za krepitev vključujoče kulture. To nam pomaga, da edinstvene veščine, znanja in izkušnje vseh zaposlenih uporabljamo kot našo največjo prednost.

gender-balance-wide

Vključenost

Enakopravnost spolov je naša prednostna naloga od leta 2008, kar nam je pomagalo povečati število žensk na vseh ravneh v organizaciji. Želimo biti spolno enakopravno podjetje, zato v svojem delovnem okolju ustvarjamo pogoje za doseganje letnega povečanja odstotka zaposlenih žensk na upravnih in vodilnih položajih. Naše globalne in lokalne pobude za enakopravnost spolov vključujejo:

  • Razvojne možnosti: programi mentorstva in coachinga
  • Prilagodljivo in spodbudno delovno okolje
  • Organiziranje dogodkov, ki predstavljajo model obnašanja, okroglih miz in spletnih razprav
  • Usposabljanje za razvoj vodenja in delavnice o nezavedni pristranskosti
  • Politika zaščite materinstva (pdf, 1Mb)

Enakopravnost spolov ni samo stvar organizacije. Zavedamo se, da so enakopravnost spolov, pravice žensk, izobraževanje žensk in deklet po vsem svetu ter krepitev vloge žensk ključnega pomena za ustvarjanje skupnih vrednot našega podjetja in družbe nasploh.

people-disabilities-wide