Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pravila in pogoji uporabe spletne strani Nestlé

Hvala, ker ste obiskali našo spletno stran. Prosimo vas, da natančno preberete te pogoje in pravila, saj zadevajo vsakogar, ki obišče to spletno mesto. Z uporabo teh spletnih strani uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisana pravila in pogoje ter se z njimi strinja.

Na spletni strani uporabljeni termini „Mi“, „Nas“, „Naše“„Nestlé“ in „skupina Nestlé“ se nanašajo na podjetje Nestlé SA in na katerokoli njeno podružnico glede na kontekst.

Politika zasebnosti spletne strani

Vsi osebni podatki ali gradiva, poslani spletni strani Nestlé, se hranijo v skladu s politiko zasebnosti in zaščite osebnih podatkov skupine Nestlé, ki je navedena v tem obvestilu o zaščiti zasebnosti.

Točnost, popolnost in pravočasnost informacij

Nestlé ne odgovarja za netočnost in nepopolnost informacij, objavljenih na tej spletni strani. Vse informacije in gradiva, ki so na tej spletni strani, uporabljate na lastno odgovornost. Prav tako se strinjate, da je vaša odgovornost, da spremljate vse spremembe gradiv in informacij na tej spletni strani.

Pošiljanje podatkov

Gradiva, ki jih pošljete na to spletno stran, vključno s podatki, vprašanji, komentarji, predlogi ipd., se ne bodo obravnavala kot zaupna in zaščitena. Vse, kar prenašate ali pošiljate, postane lastništvo skupine Nestlé in se lahko uporablja v katerikoli namen, vključno, vendar ni omejeno, s kopiranjem, objavljanjem, prenašanjem, emitiranjem in pošiljanjem.

Skupina Nestlé ima pravico prosto razpolagati z (to vključuje, vendar ni omejeno na, razvoj, proizvodnjo, reklamiranje in trženje izdelkov) idejami, umetniškimi deli, izumi, razvojem, predlogi ali osnutki, ki jih v kakršnikoli obliki posredujete na to spletno stran, brez obveznosti plačila nadomestila pošiljatelju.

S posredovanjem podatkov zagotavljate, da ste izključni lastnik poslanega gradiva, ki ne sme biti žaljivo ali obrekljivo, in da uporaba tega s strani skupine Nestlé ne bo kršila pravic tretje osebe. Skupina Nestlé se ne obvezuje, da bo uporabila ali objavila dostavljeno gradivo.

Pravice intelektualne lastnine

 ® Reg. Zaščitena blagovna znamka Societe des Produits Nestle SA. Vse pravice pridržane.

Skupina Nestlé ima vse avtorske in druge pravice intelektualne lastnine nad svojim besedilom, slikami in preostalim gradivom, ki so na tej spletni strani ali pa ima dovoljenje lastnika.

Do spletne strani lahko dostopate, podatke pa lahko tiskate in shranjujete na trdem disku tudi za potrebe distribucije preostalim posameznikom pod pogojem, da ohranite vse avtorske pravice in druge pravice iz naslova lastništva, kakor tudi blagovno znamko lastnika.

Vsebine teh spletnih strani se ne smejo prodajati ali distribuirati v komercialne namene, ne smejo se preoblikovati ali objaviti na drugih spletnih straneh in v publikacijah.

Blagovne znamke, logotipi in oznake („Blagovne znamke“), uporabljeni na tej spletni strani, so v lasti skupine Nestlé. Vse, kar je na tej spletni strani, se ne sme razlagati kot dovoljenje za uporabo katerekoli blagovne znamke, prikazane na tej spletni strani. Uporaba/zloraba blagovnih znamk, prikazanih na tej spletni strani ali v preostalih vsebinah na spletni strani, razen tistih, ki so navedeni v Pogojih in pravilih uporabe, je strogo prepovedana. Prav tako bo skupina Nestlé uveljavljala svojo zakonsko pravico nad intelektualnim lastništvom, vključno s kazensko prijavo za resne kršitve.

Povezave na druga spletna mesta

Povezave na druge spletne strani skupine Nestlé vas lahko preusmerijo izven strani skupine Nestlé. Skupina Nestlé ne odgovarja za vsebino, točnost ali delovanje teh strani. Skupina Nestlé se ne čuti odgovorna za kakršnekoli kasnejše spremembe na drugih spletnih straneh, za katere smo dali povezavo. Vključitev povezave na druge strani ne pomeni potrditve skupine Nestlé. Priporočamo vam, da ste previdni in da natančno preberete zakonska obvestila o zasebnosti na spletnih straneh, ki jih obiščete.

Odgovornost in odjava

To spletno stran uporabljate izključno na lastno odgovornost.

Omejitev odgovornosti

Ta spletna stran vam je ponujena na podlagi »dostopnosti« in zaradi tega skupina Nestlé ne daje nobene garancije (samoumevne, zakonske ali kakršnekoli druge), vključno z garancijo, da je vsebina na tej spletni strani popolna, točna, zanesljiva, pravočasna, da ne omejuje pravice tretje osebe; da bo dostop do spletne strani neoviran in brez napak; da bo spletna stran varna; da je katerikoli nasvet ali mišljenje skupine Nestlé točno in zanesljivo ter so kakršnekoli garancije ali zastopništva izrecno ovržena.

*Upoštevajte, da nekateri zakoni ne dovolijo izvzemanje iz samoumevnih garancij, tako da se nekatere od njih ne nanašajo tudi na vas. Prosimo vas, da preverite svoje lokalne zakone.

Pridržujemo si pravico na omejitev ali ukinitev pristopa na to spletno stran ali katerikoli njen del v kateremkoli časovnem obdobju.

Odgovornost

Skupina Nestlé in tretje osebe, ki so sodelovale pri nastajanju, proizvodnji ali dostavi te strani v našem imenu, niso odgovorne za neposredne, slučajne, posledične, neposredne ali kazenske škode, stroške, izgube ali kakršnekoli odgovornosti, ki so nastale iz pristopa, uporabe, nezmožnosti uporabe, spremembe vsebin te spletne strani ali izhajajo iz katerihkoli drugih spletnih strani prek povezave na tej spletni strani ali skozi katerekoli ukrepe, ki jih sprejmemo ali ne sprejmemo kot rezultat kateregakoli elektronskega sporočila, ki ste ga poslali.

Skupina Nestlé in tretje osebe, ki so sodelovale pri nastajanju, proizvodnji ali dostavi te spletne strani, niso odgovorne za vzdrževanje gradiv in uslug, dostopnih na tej spletni strani, niti dostave povezanih popravkov, dopolnitev ali objav. Vsa gradiva, dostopna na tej spletni strani, podlegajo spremembam brez predhodnega obvestila.

Prav tako skupina Nestlé ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli izgubo, ki jo povzročijo virusi, ki lahko okužijo vaš računalnik ali katerokoli drugo premoženje z uporabo, pristopom ali prenašanjem gradiva s te spletne strani. Gradiva s te spletne strani prenašate na lastno odgovornost.
 
Nedovoljena dejanja

Nedovoljena so katerakoli dejanja, ki jih ima lahko skupina Nestlé po svoji oceni za neprimerna in/ali ki bodo ocenjena kot nezakonita ali so v nasprotju s katerimkoli zakonom, ki se nanaša na to spletno stran, vključno, vendar ni omejeno na:

Katerokoli dejanje, ki predstavlja kršenje zasebnosti (vključno z objavljanjem osebnih informacij brez posameznikovega dovoljenja) ali katerekoli druge posameznikove pravice.

Uporabo te spletne strani z namenom obrekovanja ali obtoževanja skupine Nestlé, njihovih zaposlenih, preostalih posameznikov ali kakršnokoli obnašanje, ki ogroža ugled skupine Nestlé.

Pošiljanje datotek, ki vsebujejo viruse in ki lahko povzročijo škodo skupini Nestlé ali posameznikovemu premoženju.

Skupaj s skupino Nestlé se strinjate, da je v primeru spora ali tožbe, ki se nanaša na uporabo te spletne strani, pristojno sodišče Republike Slovenije.

Piškotki (“Cookies”)

Nestlé ne uporablja orodja za zasledovanje („cookies“). Politika skupine Nestlé o uporabi takšnega orodja je navedena v politiki o zasebnosti in osebnih informacijah skupine Nestlé.

Pravica do spremembe

Pridržujemo si pravico do morebitnih sprememb in popravkov teh pravil in pogojev. Prosimo vas, da občasno obiščete spletno stran, da se seznanite z novimi informacijami.