Sort by
Sort by

Prijavite neskladnost

Povejte nam, če imate pomisleke

Z vsemi močmi se zavzemamo, da se z našim podjetjem upravlja v skladu z našimi etičnimi dolžnostmi. Pri tem nam lahko pomagate, in sicer tako, da vse težave glede potencialne neskladnosti prijavite preko našega sistema »Povejte nam«. Z njim neodvisno upravlja tretja stran in vam tako zagotavlja anonimnost.

Nestléjeva korporativna načela poslovanja izražajo našo močno kulturo skladnosti zzakonodajo in poslovnimi načeli kot osnovni temelj našega načina poslovanja.

Več kot le besedena papirju, naša načela so izvedljiva in smo pripravljeni storiti vse, kar jepotrebno, da zagotovimo, da naše podjetje upravlja v skladu z našimi načeli.Lahko nam pomagate doseči ta cilj. Naš sistem poročanja o skladnosti zzakonodajo in poslovnimi načeli, 'Povejte nam', zagotavlja Vam in vsem drugim zunanjimsodelavcem komunikacijski kanal za poročanjeo morebitnih primerih neskladnosti z našimi korporativnimi načeli poslovanja.

POMEMBNO:Prosimo, upoštevajte, pomisleki povezani z izdelkiali storitvami, pokličite našo službo za pomoč potrošnikom.

Kako prijaviti neskladnost?

Naš sistem poročanja o skladnosti z zakonodajo in poslovnimi načeli ‘Povejte nam’, je navoljo kadarkoli (24/7, 365 dni na leto).

1. Lahko se odločite za uporabo spletnegaobrazca ali pokličite na brezplačno telefonsko številko in pustite sporočilo. Način reševanja pritožb jeenak za obe možnosti.

Preko te spletne strani: website

2. V obeh primerih boste prejeli individualno številko primera. Prosimo vas, da si zapišete številkoin jo hranite na varnem.

3. Ta številka primera je vašosebni ključ do sistemaporočanja o skladnosti z zakonodajo in poslovnimi načeli indo poročila, ki ste ga vložili. To vam omogoča, da spremljatenapredek vašega primera in da predložite dodatne informacije. Številko primera bostemorali vnesti vsakič, ko odprete sistem.

4. Vsak primer vzamemo resno in sprejmemo ustrezneukrepe za vsako oddano poročilo. Sproti vas bomo obveščali o napredku medobdelavo vašega primera.

5. V vsakem trenutku lahko greste nazaj na spletnostran, in sledite napredku vašegaprimera s svojo številko primera.

6. Zavzemamo se zaizboljšanje našega sistemaporočanja o skladnosti z zakonodajo in poslovnimi načeli in si pridržujemo pravico do sprememb v prihodnosti.