Sort by
Sort by

Poslovna načela

 

Nestléjeva korporativna načela poslovanja so osnova kulture našega podjetja, ki se razvijajo več kot 150 let.

Odkar je Henri Nestlé leta 1867 razvil prvo formulo za nadomestilo mleka za dojenčke, Farine Lactée , delujemo na prepričanju, da moramo za dolgoročni uspeh naših delničarjev delovati ne le v skladu z veljavnimi zakonskimi zahtevami in zagotoviti, da so naše aktivnosti trajnostne, ampak je poleg tega potrebno ustvarjati dodatno vrednost za družbo.

V Nestléju to imenujemo ustvarjanje dodane vrednosti.

Čeprav so bila Nestléjeva korporativna načela poslovanja prvič objavljena kot celovit dokument leta 1998, se je večino od njih posamezno določilo že leta pred tem. Načela poslovanja so trdno zasidrana in se razvijajo in prilagajajo spreminjajočemu se svetu. Nestlé, na primer, je sprejel vseh deset načel Svetovnega sporazuma narodnosti (Global impact) takoj po njihovem sprejetju in nadaljuje z izvajanjem le teh še danes.

Verjamemo v pomen kulture spoštovanja lokalne zakonodaje, ki je v celoti vključena v naše poslovanje. Korporativna načela načela poslovanja in spremni dokumenti odražajo to obvezo in ohranjajo zaupanje naših kupcev in drugih zainteresiranih strani v Nestlè blagovne znamke. Naša notranja pravila ne samo, da zahtevajo strogo spoštovanje zakonodaje, ampak regulirajo tudi naše aktivnosti, tudi v primerih, ko je zakonodaja bolj prožna ali če sploh ni splošne zakonodaje, ki bi bila uporabljena. Spoštovanje predpisov v Nestléju presega zgolj izpolnjevanje obrazcev. To zahteva trdnost načel, ki se uporabljajo v vseh vidikih podjetja in zagotavljajo jasne smernice našim zaposlenim.

Nestléjeva korporativna poslovna načela vključujejo:

  • Skrb za potrošnike z osnovnim ciljem, da vedno in povsod izboljušujemo kvaliteto življenja naših potrošnikov, jim ponujamo okusnejši in bolj zdrav izbor hrane in pijače, skupaj z zagotavljanjem kakovosti in varnosti izdelkov ter odgovorno in zanesljivo komunikacijo.
  • Skrb za ljudi, kjer popolnoma podpiramo in spoštujemo človekove pravice in si prizadevamo, da zagotavljamo dober primer praktične uporabe človekovih pravic in pravic delavcev v vseh naših poslovnih aktivnostih, skrbi za zaposlene in zagotavljanje enakih možnosti za njihovo rast in napredovanje v varnem in zdravem delovnem okolju.
  • Odgovorno sodelovanje z dobavitelji in poslovnimi partnerji, ki prispevajo k razvoju kmetijstva in razvoja podeželja.
  • Skrb za okolje z varstvom okolja in trajnostnega razvoja z obnovljivim pristopom pri uporabi vode za boljše upravljanje voda.

    Več informacij o načelih poslovanja podjetja Nestlé lahko najdete v dokumentu: Nestléjeva korporativna načela poslovanja.