Sort by
Sort by

Vsak dan se dotaknemo milijardnih življenj. Želimo pomagati oblikovati boljši in bolj zdrav svet za posameznike in družine, za naše skupnosti in planet. Naše zgodbe poglobijo pogled na to, kako Nestlé naredi razliko.

Ustvarjanje skupne vrednosti

Prepričani smo, da bo naša družba dosegla dolgoročne uspehe z ustvarjanjem vrednot tako za naše delničarje kot tudi za družbo. Ta pristop imenujemo Ustvarjanje skupne vrednote (USV). USV je načelo, na katerem temelji naše poslovanje.

Naš namen in naše vrednote

Naš pozitiven vpliv na družbo je naravnan na omogočanje bolj zdravega in srečnejšega življenja posameznikov in družin, pomoč pri razvoju perspektivne in odporne skupnosti teh obvladovanje naravnih virov na našem planetu in na njihovo ohranitev za prihodnje naraščaje s posebnim poudarkom na vodi. Navedena področja, na katera želimo vplivati so medsebojno povezana in trdno vgrajena v namen obstoja naše korporacije: da izboljšamo kakovost življenja in prispevamo k bolj zdravi prihodnosti. Naša želja in vlaganje vseh naših prizadevanj, da privedemo ustvarjanje skupne vrednote do najvišje možne ravni so vrednote naše družbe, vsa prizadevanja pa imajo svoje korenine v spoštovanju: spoštovanju nas samih, spoštovanju drugih, spoštovanju raznovrstnosti v svetu, v katerem živimo in spoštovanju prihodnosti.

USV: privedba ustvarjanja skupne vrednoste na najvišjo možno raven

Dolgoročni pristop je bil še vedno prisoten pri poslooanju družbe Nestlé. USV povezuje poslovanje in družbo z razvijanjem trajnostne ekonomske vrednote na način, ki proizvaja vrednoto tudi za družbo.

Materialnost

Da bi zagotovili, da bo naše žarišče usmerjeno v vprašanja, ki najbolj vplivajo na ekonomijo, družbo in življenjsko okolje kot tudi na vprašanja, ki najbolj vplivajo na sprejemanje odločitev vseh zainteresiranih strani, vsako leto opravimo analizo materialnosti.

Etično poslovanje

Podpiranje etičnih načel predstavlja osnovo našega poslovanja, s čimer se povečuje zaupanje potrošnikov in dokazuje upravičenost naše licence za delo. To obsega nulto toleranco glede goljufije, dajanja podkupnine, korupcije, naših prizadevanj, ki jih vlagamo, da bi zagotovili zasebnost osebnih podatkov in naše javno razkrivanje podatkov o plačevanju davkov.

Vodenje in politike

Želimo, da bi bili v našem sektorju vodilni in da uživamo zaupanje. Graditev našega poslovanja na jasnih načelih in zdravih temeljih vodenja nam pomaga pri ohranjanju zaupanja v Nestlé blagovno znamko in pri zmanjšanju tveganja v celotni naši verigi vrednot.

Pripevek k globalnim ciljem

Določili smo našo USV agendo, da bi naše poslovanje v največji možni meri uskladili s 17 cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov.

Partnerstvo in kolektivno delovanje

Soočamo se s širokim razponom zahtevnih izzivov, od čedalje večjega pojava debelosti do izkoriščanja otroškega dela in podnebnih sprememb in potrebno je, da delujemo skupaj, da bi dosegli potrebne trajnostne razultate.

Angažiranje vseh zainteresiranih strani

Za nasvete se obračamo na najboljše izvedence in zagovornike, da bi razvili in izboljšali naše korporativne politike in posvečenost pri ustvarjanju skupne vrednote, okrepili naše poslovanje in postavili cilje našega vlaganja v družbo.

Nestlé nagrada za ustvarjanje skupne vrednote

Nestlé USV nagrada se dodeljuje vsaki dve leti in pomaga pri širjenju ali ponavljanju pobud za rešitev izzivov na področju prehrane, vode in podeželskega razvoja. Tekmovanje za to nagrado je odprto za vsa javna in zasebna podjetja in nevladne organizacije.

Mosaic
Brskaj po oznaki
Brskaj po oznaki
Close