Nestlé predstavlja Youth Employment Initiative v Evropi

To Press Releases listLjubljana,nov 15, 2013

Podjetje Nestlé se je zavezalo, da v naslednjih treh letih ustvari 20.000 delovnih mest za mlade po vsej Evropi.

Nestlé needs YOUth Initiative bo ponudila zaposlitev 10.000 osebam, mlajših od 30 let in ustvarila 10.000 vajeniških in pripravniških pozicij do leta 2016.

“Danes eden izmed štirih mladih ljudi v Evropi nima službe,” je dejal Laurent Freixe, izvršni podpredsednik in Zone direktor za Evropo.

Bil je govorec na Nestlé needs YOUth prireditvi v Atenah, glavnem mestu Grčije, kjer je brezposelnih več kot polovica mlajših od 25 let.

 

Rast v Evropi

“Pomislite na posledice za našo družbo, če mladi ljudje ostanejo na robu, brez dohodkov, brez prihodnosti, brez upanja.

Ker še naprej rastemo in vlagamo v Evropi, želimo narediti vse, kar lahko, da jim omogočimo razvoj ter utrditev njihovega znanja ter tako povečamo njihove možnosti za zaposlitev, ne glede na stopnjo izobrazbe.”

Pobuda, prva te vrste v takšnem obsegu, temelji na zavezanosti družbe k trajnemu vlaganju v Evropi v času gospodarske krize,” je še dodal.

 

Dobrodošli

Komisarka Evropske unije, ki je odgovorna za področje izobraževanja, Androulla Vassiliou, je pozdravila Nestlé needs YOUth kot primer, kako lahko zasebni sektor pripomore k okrevanju Evrope:

“Navdušena sem, da je podjetje Nestlé razvilo to pobudo za okrepitev in razvoj zaposljivosti mladih po vsej Evropi. Prispeva k našim prizadevanjem, da mladi ne bi ostali brez upanja in priložnosti. 20.000 mladih bo dobilo priložnost vstopiti na trg dela, kar jasno kaže, da zasebni sektor lahko vpliva na problematiko nezaposljivosti mladih. Pričakujemo, da bodo takšni ukrepi sprožili še več podobnih pobud pri ostalih podjetjih.”

K pobudi bodo pristopile vse Nestlé ekipe v Evropi.

Podjetje Nestlé bo v roku prihodnjih treh let zaposlilo ali ponudilo pripravništvo oz. vajeništvo 3000 mladim v Franciji, 2420 v Nemčiji, 1250 v Španiji in 1080 v Italiji.

Cilj te pobude je razviti dinamiko mladih, da bodo z večjim zaupanjem lahko gledali v svetlejšo prihodnost.

Laurent Freixe, izvršni podpredsednik in Zone direktor za Evropo 
Različne vloge

Vsi sektorji bodo imeli pozicije, ki bodo zagotavljale številne priložnosti tistim, ki jih zanima Nestléjeva široka paleta karier, ki vključuje proizvodnjo, administracijo, upravljanje s človeškimi viri, prodajo, trženje, finance, inžiniring in razvoj.

Del pobude bo predstavljalo tudi manjše število pozicij, posebej namenjenim mladim iz južne Evrope, ki bi želeli neprecenljive delovne izkušnje pridobiti z delom v tujini – v Švici, Franciji, Nemčiji, Avstriji, nordijskih državah ter Združenem kraljestvu.

 

Svetlejša prihodnost

Z namenom oljašati prehod med šolanjem in zaposlitvijo bo pobuda vsebovala tudi program Readiness for Work, ki bo nudil karierno svetovanje, delavnice za pisanje življenjepisov, treninge razgovorov za službo, izvajal bo se pa v šolah, univerzah ter prostorih podjetja Nestlé.

Podjetje Nestlé bo k sodelovanju pri pobudi Nestlé needs YOUth Initiative povabilo tudi svojih več kot 63.000 dobaviteljev ter jih pozvalo, da tudi oni mladim ponudijo službo, vajeništvo ali pripravništvo; ta program se bo imenoval  Alliance for Youth.

“Nestlé je globalno uspešen tudi zato, ker je uspešen v Evropi,” je pojasnil L. Freixe. “Cilj te pobude je razviti dinamiko mladih, da bodo z večjim zaupanjem lahko gledali v svetlejšo prihodnost.