Nestle poroča o napredku v izvajanju svojih politik v okviru Ustvarjanja skupne vrednosti

To Press Releases listjun 26, 2019

35 sprejetih politik zajema področje prehrane, vode, razvoja ruralnih področij, trajnostnega razvoja ter uskladitev z lokalnimi politikami.

Cilj Nestle-ja je, da izpolni vse omenjene politike do leta 2020 ali prej. V tem letu je novih deset politik in šest dopolnjenih na podlagi povratnih informacij interesnih skupin v zadnjih 12 mesecih.

Poročilo poudarja Nestle-jevo temeljno prepričanje, da je za dolgoročen uspeh  in ustvarjanje vrednosti za deležnike potrebno istočasno ustvarjati tudi vrednost za družbo.

Zaveza k doseganju tega cilja se jasno odraža v predanosti Nestle-ja v vodenju industrije na področju raziskav vezanih na pravilno prehrano in zdravje ter proizvodnjo izdelkov, prilagojenih otrokom.