Nestlé prejel najvišji nivo A+ za Poročilo o družbeni odgovornosti

To Press Releases listLjubljana,apr 12, 2012

Nestlé je prvo globalno prehrambeno podjetje, ki je za Poročilo o družbeni odgovornosti od Pobude globalnega poročanja (GRI), neprofitne organizacije, ki vzpodbuja ekonomsko, okoljsko in družbeno trajnost, prejelo oceno A+.

Nestlé je objavil globalno Poročilo o družbeni odgovornosti (ki se v Nestlé skupini imenuje Ustvarjanje skupne vrednosti) s ključnimi pokazatelji o ustvarjenem napredku v zvezi z vplivom na področju prehrane, vode in razvoja podeželja. Letošnje poročilo je najobsežnejše doslej, saj vsebuje podatke o človekovih pravicah, raznolikosti in spolu, klimatskih spremembah bioraznolikosti in korupciji. Vsako sledeče poročilo bo prikazovalo podatke iz preteklih let, tako da bo jasno vidno, kaj je podjetje doseglo.

„V podjetju Nestlé verjamemo, da dejanja povedo več od besed. Poslujemo transparentno in našim delničarjem, partnerjem in kritikom želimo pokazati, da naše delo temelji na dolgoročnosti in trajnosti. S pomočjo Poročila o družbeni odgovornosti želimo na pregleden način poročati o pozitivnem vplivu Nestléja na družbo,“ je povedala Janet Voûte, podpredsednica podjetja Nestle, zadolžena za odnose z javnostjo.

Nestlé ustvarja skupno vrednost s prispevanjem skupnostim, v katerih deluje, na primer preko izobraževanja kmetijskih delavcev o načinih izboljšanja kvalitete surovin, s podporo globalni pobudi Healthy Kids, pri kateri se otroci učijo o pravilnih prehranjevalnih navadah in so vzpodbujani k telesni aktivnosti in z zmanjševanjem podhranjenosti z mikronutrienti s pomočjo obogatitve izdelkov. Prav tako je od leta 2001 do danes Nestlé za tretjino zmanjšal porabo vode v svojih tovarnah, medtem ko se je v enakem času proizvodnja hrane in pijače povečala za 73 %. Vse te iniciative kažejo na pomembnost trajnostnega načina poslovanja in ustvarjanje skupne vrednosti za Nestlé.

    
Video o ustvarjanju skupne vrednosti si lahko ogledate tukaj.
Celotno poročilo podjetja Nestlé o ustvarjanju skupne vrednosti lahko najdete tukaj, smernice agencij globalnih pobud pa tukaj.


Priloga: Najpomembnejši dosežki podjetja Nestlé v letu 2011

Najpomembnejši dosežki podjetja Nestlé v letu 2011
Prehrana
•    obogatitev proizvodov kot podpora pri zmanjševanju podhranjenosti z mikronutrienti, značilni za posamezne dele sveta
•    podpora globalni pobudi Healthy Kids, pri kateri se otroci učijo o pravilnih prehranjevalnih navadah in so vzpodbujani k telesni aktivnosti, ki se odvija v 60. državah, med katerimi sta tudi Hrvaška (s projektom „Vrtim zdravi film“) in Srbija (s projektom „Zdravorastimo“)
•    podpora iniciativi Združenih narodov „Vsaka ženska, vsako dete“, preko katere Nestle izvaja aktivnosti za izobraževanje o enakovrednosti spolov, izobraževanje za ženske in dekleta in izobraževanje za zdravje žensk in otrok
Voda
•    investiranih 28 milijonov CHF v programe za varovanje in čiščenje voda
•    zmanjšana poraba vode v tovarnah za 1/3 od 2001, medtem ko se je v istem obdobju proizvodnja hrane in pijače povečala za 73 %
•    izboljšani higienski standardi in dostop do vode za več kot 100 000 ljudi v sodelovanju z organizacijami kot je Mednarodna organizacija Rdeči križ od leta 2007 dalje
•    osvojena nagrada Stockholm Industry Water Award  - odlikovanje za dosežke in trud, vložen v izboljšanje upravljanja z vodo v lastni vodni verigi
Ruralni razvoj
•    razvoj Programa sledljivosti (Traceability programme) za dobavo surovin (do sedaj implementiran za 12 glavnih surovin)
•    pričetek sodelovanja z Združenjem proti zlorabam pri delu (Fair Labor Association FLA) s poudarkom na dobavnih verigah lešnikov in kakava s Slonokoščene obale (Nestlé je prvo prehrambeno podjetje, ki je stopilo v partnerstvo s FLA)
•    usposabljanje za  200 000 pridelovalcev kakava
•    investiranih 2.25 milijona CHF v zdravstveno neoporečnost vode in hrane na Slonokoščeni obali v sodelovanju z Mednarodno organizacijo Rdeči križ in Rdečim križem Slonokoščene obale

Trajnost okolja
•    zmanjšana emisija toplogrednih plinov za 17 % od leta 2001
•    reducirana potrošnja energije za 42 % na tono proizvodov od leta 2001,
•    zmanjšana količina odpadnih voda za 58 % na tono proizvodov od leta 2001,
•    določeni ukrepi za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in odpadkov z namenom minimalnega vpliva proizvodov in aktivnosti s ciljem dolgoročne učinkovitosti

Skladnost in človekove pravice
•    spremljanje skladnosti tako z mednarodnimi konvencijami kot tudi z lokalnimi regulativami s pomočjo CARE programa (Compliance Assessement of Human Resources, Occupational Health & Safety, Environment and Business Integrity)
•    pričetek on-line treninga o človekovih pravicah za vse zaposlene v državah z visoko stopnjo tveganja
•    pričetek sistema poročanja  v zvezi z integriteto – neovisni mehanizem, ki odkriva možne razlike, vezane na Nestle politike in procedure
•    99,5% usklajenost z uredbami Evropske Unije o odgovornem oglašavanju, namenjenem otrokom (EU Pledge)