Ali ima Nestlé otroško delo v svoji dobavni verigi za kakav?

Ali je v vaši dobavni verigi za kakav v Slonokoščeni obali prisotno delo otrok?

Nobeno podjetje, ki nabavlja kakav v Slonokoščeni obali in Gani, ne more v celoti odpraviti tveganja dela otrok v svoji dobavni verigi. Nestlé ni nič drugačen, vendar smo odločeni, da se bomo lotili težave.

Delo otrok se spopadamo v naši oskrbovalni verigi kakava s pionirskimi sistemi nadziranja in sanacije v Slonokoščeni obali in Gani, ki sta del načrta kakava podjetja Nestlé.

Oktobra 2017 je Nestlé objavil poročilo (pdf, 5Mb), v katerem je prvič predstavil pomemben napredek, ki smo ga dosegli pri boju proti delu otrok. Vendar pa se zavedamo, da je treba dokler bo delo otrok še vedno obstajalo na kmetijah s kakavom, kar je še treba storiti.

Prenehanje dela otrok je skupna odgovornost in Nestlé si želi kolektivnega ukrepanja z vsemi, ki so se zavezali, da ga bodo rešili.

Odločno nasprotujemo kakršnemu koli izkoriščanju otrok in se zavezujemo, da ga bomo preprečili in odpravili v svoji dobavni verigi. To je navedeno v naših poslovnih načelih in standardu za odgovorno pridobivanje, ki usmerjajo vedenje naših zaposlenih in poslovnih partnerjev po vsem svetu.

Kaj točno je ‘delo otrok’?

Mednarodna organizacija dela opredeljuje delo otrok kot delo, ki otrokom odvzema otroštvo, njihov potencial in dostojanstvo ter škoduje njihovemu telesnemu in duševnemu razvoju. Eden od primerov so otroci, ki prevažajo visoko delovno obremenitev žetve kakava.

Večina otroškega dela se zgodi, ko otroci podpirajo svoje starše na kmetijah v zahodni Afriki. Otroci lahko opravljajo lahka, nenevarna dela na družinskih kmetijah. Vendar pa to ne sme škoditi duševnemu ali fizičnemu ravnanju in jim ne sme odvzeti dostopa do izobraževanja.

Kaj počne Nestlé pri boju proti delu otrok v kakavu?

Delo otrok v sektorju kakava je običajno posledica kombinacije pomanjkanja dostopa do izobraževanja, revščine in pomanjkanja ozaveščenosti skupnosti o nevarnostih takega dela.

Nestlé sodeluje z lokalnimi skupnostmi pri spopadanju z delom otrok in reševanju temeljnih vzrokov, hkrati pa zagotavlja, da te skupnosti ostanejo finančno in socialno trajnostne.

Leta 2012 smo v Slonokoščeni obali ustanovili sistem za nadziranje in sanacijo otroškega dela (CLMRS) – ki sodeluje s švicarsko neprofitno mednarodno pobudo o kakavu (ICI) – ki pokriva zadruge, kjer dobivamo v okviru načrta kakava Nestlé. V letu 2016 smo začeli uvajati CLMRS v Gani.

Naš sistem uporablja lokalno zaposlene ‘osebe za zvezo v skupnosti in ‘agente za delo otrok’. Prizadevajo si za ozaveščanje otroškega dela v skupnostih, prepoznavanje ogroženih otrok in poročanje o naših ugotovitvah nam in našim dobaviteljem.

Bili smo prvi kupci kakava, ki je vzpostavil tak sistem, ki zdaj pokriva več kot 2.000 skupnosti in 65.000 kmetov v Slonokoščeni obali. Od leta 2012 nam je sistem pomagal identificirati več kot 25.000 otrok, ki so vključeni v delo otrok. Pomagali smo več kot 11.130 teh otrok, da se odmaknejo od dela, in ukrepajo, da pomagajo preostalim, ki so še otroci (tj. pod 17 let). Dve leti po prejemu pomoči analiza kaže, da se več kot 50 % teh otrok ne vrne na delo v tem sektorju. V letu 2016 smo začeli uvajati shemo v Gani in zdaj pokriva 2800 kmetov v štirih okrožjih.

Nestlé se ukvarja tudi z delom otrok, tako da pomaga otrokom v skupnosti, ki gojijo kakav, da obiskujejo šolo. Zgradili, ali obnovili smo 42 šol, ki bodo koristile več kot 11.000 otrokom. Leta 2016 smo začeli partnerstvo z Jacobsovo fundacijo za izboljšanje kakovosti izobraževanja in s tem smo zgradili več kot 40 majhnih ‘mostnih šol’, ki so do zdaj koristile več kot 3100 otrokom. Ukrepi vključujejo tudi zagotavljanje rojstnih listov otrokom, da lahko dostopajo do obstoječih izobraževalnih ustanov.

Kakšno ‘sanacijo’ nudite otrokom?

‘Sanacija’ se nanaša na pomoč, ki jo nudimo, ko identificiramo otroka, ki je izpostavljen tveganju dela otrok. To je lahko nekaj tako preprostega kot pomoč družini, da dobi kopijo otrokovega rojstnega lista, da se lahko vpiše v šolo ali da jim zagotovi šolsko opremo in uniforme.

Podprli smo pomoč za povečanje dohodkov gospodinjstev, da otrokom ni treba delati, družine pa si jih lahko privoščijo, da jih pošljejo v šolo. Na primer, pomagali smo ženskim skupinam, da začnejo gojiti živilske pridelke za prodajo.

Nestlé je prav tako pomagal mladim odraslim organizirati delovne skupine, ki jih v vasi lahko zaposlijo za zelo tvegano delo, kot sta rezanje dreves in škropljenje rastlin, da bi bilo manj verjetno, da bodo otroci to delo opravili.

V drugih primerih so potrebni dražji koraki, kot sta gradnja novih šol ali zaposlovanje dodatnih učiteljev. Zato neposredno sodelujemo z lokalnimi oblastmi in organizacijami civilne družbe, da bi rešili temeljne vzroke otroškega dela.

Ali vaš sistem za nadziranje dela otrok dejansko deluje?

Da. Podatki kažejo, da se večina otrok, ki so deležni pomoči v našem sistemu nadziranja, ne vrne na delo. Mnogi so zdaj v rednem izobraževanju.

Naš sistem nadziranja je del Akcijskega načrta za delo otrok (pdf, 500Kb), ki smo ga pripravili kot odziv na priporočila neprofitnega Združenja Fair Work (FLA). FLA sodeluje z večjimi podjetji za izboljšanje delovnih pogojev v njihovih dobavnih verigah.

Najprej smo jih povabili, naj leta 2011 preučijo našo dobavno verigo kakava v Slonokoščeni obali, da bi nam pomagali oceniti splošne pogoje dela, vključno s težavo dela otrok.

Najnovejše neodvisno poročilo o nadzoru FLA iz septembra 2016 pokazuje zmanjšanje stopnje dela otrok v zadrugah v Slonokoščeni obali, ki oskrbujejo družbo Nestlé. Še naprej sodelujemo s FLA, da bi zagotovili trajnostno in pregledno dobavo kakava.

Kaj počne Nestlé za boj proti trgovini z otroki in suženjstvu?

Imamo ničelno toleranco za nezakonito trgovino ali suženjstvo. Če najdemo kakršne koli dokaze o tem, o tem nemudoma poročamo ustreznim organom.

Kaj počnete, da bi izboljšali preživetje v skupnosti kakava?

Naše delo na področju boja proti delu otrok temelji na Načrt kakava podjetja Nestlé, ki smo ga začeli izvajati leta 2009. Program je namenjen izboljšanju življenja kmetov kakava in njihovih skupnosti: boljše kmetovanje, boljše življenje in boljši kakav.

Kmetom pomagamo tako, da jih usposabljamo v dobrih kmetijskih praksah, spodbujamo enakost spolov, obravnavamo otroško delo in ustvarjamo dolgoročne odnose z njimi kot dobavitelji.