Sort by
Sort by

Kaj je ustvarjanje skupne vrednosti

Ustvarjanje skupne vrednosti je osnovno vodilo našega poslovanja, ki pravi, da moramo ustvarjati vrednost za širšo družbo, če želimo ustvarjati dolgoročno vrednost za delničarje. Trajnosten odnos do okolja in ustvarjanje skupne vrednosti za delničarje in družbo pa lahko dosegamo le ob spoštovanju svojih načel poslovanja.

To zahteva skladnost z državnimi zakonodajami in zadevnimi konvencijami, pa tudi z našimi predpisi, ki pogosto presegajo naše zakonske obveznosti. Podpiramo na primer Splošno deklaracijo o človekovih pravicah (SDČP), ki je izhodišče za načela o človekovih pravicah v sklopu iniciative UN Global Compact. Naš generalni direktor Paul Bulcke je podpisal Izjavo generalnih direktorjev za UN Global Compact ob 60. obletnici SDČP.

Naša močna podpora pobudi UN Global Compact in skrbno spoštovanje temeljnih konvencij Mednarodne organizacije dela (ILO) in drugih ustreznih instrumentov je opisano v Načelih poslovanja podjetja Nestlé  in sorodnih dokumentih o naši politiki, njihovo izvajanje pa preverjamo s pomočjo programa CARE in naših internih revizorjev za poslovno skupino.

Poleg tega naš način poslovanja temelji na trajnostnosti, kar pomeni skrb za to, da naše dejavnosti ohranjajo okolje za prihodnje generacije. V skladu z definicijo Svetovne komisije za okolje in razvoj, trajnosten razvoj za Nestlé pomeni "razvoj, ki izpolnjuje sedanje potrebe, ne da bi ogrožal zmožnost prihodnjih generacij, da izpolnjujejo svoje potrebe."

Ustvarjanje skupne vrednosti pa pomeni še več kot skladnost in trajnostnost. Vsako podjetje, ki razmišlja dolgoročno in sledi dobrim načelom poslovanja, ustvarja vrednost za delničarje in družbo z dejavnostmi pri zaposlovanju delavcev, davkih za podporo javnim službam in z gospodarsko dejavnostjo nasploh.

Ustvarjanje skupne vrednosti pa gre še korak dlje. Podjetje zavestno opredeli glavna področja, kjer: a) se interesi delničarjev in družbe močno prekrivajo in b) je ustvarjanje vrednosti lahko optimalno za obe strani. Posledično podjetje vlaga vire, tako v smislu talenta kot kapitala, v tista področja, kjer je potencial za vzajemno ustvarjanje vrednosti največji, in išče sodelovanje s primernimi deležniki v družbi.

V podjetju Nestlé smo analizirali svojo vrednostno verigo in določili naslednja področja z največjim potencialom za optimizacijo skupne vrednosti, tako za nas kot za družbo: prehrana, voda in razvoj podeželja. Te dejavnosti imajo osrednje mesto v naši poslovni strategiji in ključno prispevajo k dobrobiti ljudi v državah, kjer poslujemo.