Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Voda

Ozadje

Globalno gledano, kombinacija naraščajočega prebivalstva in blaginje ter sodobnega načina življenja presega obremenitev zaradi človeške dejavnosti, ki jo je planet sposoben prenesti. Menimo, da se bomo v prihajajočih letih soočili s hudo vodno krizo, ki bo imela resne posledice za varnost živil. Prehranska veriga od kmetijstva do proizvodnje in zaužitja pomembno prispeva h kakovosti in razpoložljivosti vode, podnebnim spremembam, porabi energije, biotski raznovrstnosti in kakovosti prsti ter zraka – hkrati pa je močno odvisna od vseh naštetih naravnih danosti. Kot primer naj povemo, da razpoložljivost in dostopnost sladke vode že zdaj vpliva na našo dejavnost, pričakujemo pa, da bo naše poslovanje v naslednjih desetletjih občutilo tudi posledice podnebnih sprememb.

Naši cilji

Naša želja je proizvajati okusno in hranljivo hrano in pijačo, ki obenem čim manj obremenjuje okolje, zato stremimo k stalnemu višanju operativne in okoljske učinkovitosti. S spremljanjem življenjskega cikla izdelkov ocenjujemo vplive naših l in tistih dejavnosti, ki so povezane s širšo vrednostno verigo, in na ta način prispevamo k lepši prihodnosti in ustvarjanju skupne vrednosti za Nestlé in družbo.

Naše delovanje

V letu 2009 smo v programe in pobude za okoljsko trajnost vložili več kot 220 milijonov CHF. Nenehno oblikujemo in izvajamo projekte, ki so namenjeni manjši porabi vode, neobnovljive energije in drugih naravnih virov, manjšim izpustom toplogrednih plinov (TGP), omejevanju odpadkov in višji okoljski učinkovitosti naše embalaže. Poleg tega se skupaj s svojimi dobavitelji zavzemamo za bolj trajnostne prakse v naši dobavni verigi, kar vključuje promocijo odgovorne porabe voda.

Naša učinkovitost

Še bolj smo izboljšali svojo učinkovitost pri vodni porabi in izpustih CO2, in sicer z zmanjševanjem porabe energije, ki jo omogočamo z ukrepi za operativno energetsko učinkovitost in s preusmerjanjem v obnovljive vire energije. Pri odstranjevanju odpadkov se vse bolj izogibamo odlagališčem ali sežigalnicam, ki ne omogočajo ponovnega pridobivanja energije. Ena od naših prednostnih nalog ostaja prizadevanje za manjšo težo embalaže.

Povzetek ustvarjanja skupnih vrednosti:

  • Vrednost za Nestlé: Stalno izboljševanje okoljske učinkovitosti; storilne tovarne; nižja tveganja; manjši stroški; dolgoročna razpoložljivost surovin in vode; trajnostna, dobičkonosna rast.
  • Vrednost za družbo: Dvig ekoloških standardov; višji dohodki; boljši življenjski standard.