Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Razvoj podeželja

Ozadje

Kmetijstvo nudi zaposlitev več kot tretjini svetovne delovne populacije, tri četrtine revnega prebivalstva na svetu pa živi na podeželju. Nestlé porabi približno 20,4 milijard CHF na leto za surovine in neposredno sodeluje s približno 540.000 kmetovalci, ki jim pomaga višati produktivnost, varovati okolje in se izviti iz revščine. Okrog 3,4 milijonov ljudi v državah v razvoju se preživlja kot del naše oskrbovalne verige, zato imamo možnost pozitivno in dolgoročno vplivati na gospodarski in ekološki razvoj ter življenjske standarde, saj včasih pomagamo povečati kmetijsko produktivnost in gospodarsko uspešnost celotnim regijam. Izkoriščanje virov ob čim manjšem vplivu na podnebne spremembe in stara družbena vprašanja v kmetijskem sektorju, kot je delo otrok, so le nekateri od izzivov, s katerimi se srečujemo.

Naši cilji

Dobrobit tistih skupnosti, iz katerih črpamo kmetijske surovine in krajevno delovno silo, je odločilna za uspeh nas kot podjetja in za našo delničarsko vrednost. Z razvojem podeželja, krajevnim zaposlovanjem in spodbujanjem trajnostnih proizvodnih praks, pa tudi z neposrednim nabavljanjem od majhnih dobaviteljev in posrednikov, si prizadevamo ne le za zaščito dobave in kakovosti svojih surovin, temveč tudi za pozitiven in dolgoročen vpliv na krajevno gospodarstvo in življenjski standard podeželskega prebivalstva.

Naše delovanje

V letu 2009 smo nudili podporo neposrednim dobaviteljem v obliki tehnične pomoči in prenosa znanja in jim omogočili mikrofinančna posojila v skupni višini 48 milijonov CHF ter hkrati s Kodeksom dobaviteljev podjetja Nestlé zagotovili, da poslujejo na odgovoren in trajnosten način. Naše vodilo pri razvoju podeželja je, da v državah, ki so vir naših osnovnih izdelkov, tudi proizvajamo, kjer je to le mogoče; danes se približno polovica [456] naših proizvodnih obratov nahaja v državah v razvoju, predvsem v ruralnih območjih, in nudijo zaposlitev več kot 200.000 ljudem. Aktivno sodelujemo tudi v skupinskih pobudah deležnikov za promocijo najboljših praks.

Naša učinkovitost

V tem letu smo izpopolnili svoj pristop k razvoju dobaviteljev in izobraževanju kmetovalcev ter oblikovali dodatne pobude podjetja Nestlé za sonaravno kmetijstvo, ki jih je spremljalo stalno seznanjanje in primerjanje z našim Kodeksom ravnanja dobaviteljev. Poleg tega smo okrepili svojo podporo industriji kakava v okviru Načrta za kakav, namenili 460 milijonov za znanost o kavovcu in kakavovcu in trajnostne pobude v naslednjem desetletju ter oblikovali svojo politiko o palmovem olju.

Povzetek ustvarjanja skupnih vrednosti:

  • Vrednost za Nestlé: Bolj zanesljiva oskrba z surovinami višje kakovosti; nižji stroški nabave; naklonjenost potrošnikov našim izdelkov; dobičkonosna rast.
  • Vrednost za družbo: Svetovanje in tehnična pomoč; obilnejši in kakovostnejši pridelek; manjša poraba virov; večji dohodek; širše možnosti za zaposlitev in gospodarski razvoj; vednost potrošnikov, da so naši izdelki varni, visoke kakovosti in proizvedeni s pomočjo trajnostnih načinov dela.