Prva polovica leta 2011: uspešno poslovanje kljub nestabilnemu okolju

To Press Releases listSkupina Nestlé,avg 9, 2011

V prvi polovici leta 2011 je skupina Nestlé zabeležila prodajo v višini 41 milijard CHF in 7,5-odstotno organsko rast.

Skupina Nestlé je nadaljevala z rastjo tako na trgih v razvoju kot na razvitih trgih in je tako zabeležila 5,7-odstotno organsko rast v Južni in Severni Ameriki, 13,3-odstotno v Aziji, Afriki in Oceaniji ter 5,8-odstotno rast v Evropi, z dvoštevilčno rastjo v regiji Nestlé Adriatic.

Paul Bulcke, predsednik upravnega odbora in izvršni direktor podjetja Nestlé, je izjavil: “Nestlé je nadaljeval pospeševanje poslovanja tudi v obdobju politične in ekonomske nestabilnosti, naravnih katastrof, rasti cen surovin in močnega švicarskega franka. Napredek je dosežen v zelo težkem, nestabilnem in konkurenčnem okolju. Z usklajevanjem naše konkurenčne prednosti, z investiranjem v rast in vodilne pozicije v operativni učinkovitosti in uspešnosti nam je uspelo doseči rast ne samo na trgih v razvoju, ampak tudi v razvitih državah, predvsem v Evropi. Poleg tega smo povečali dobiček iz poslovanja ob povečanju investicij v naše blagovne znamke. Na letni ravni pričakujemo od 5- do 6-odstotno organsko rast v kombinaciji z marginalno rastjo, izraženo v fiksnem deviznem tečaju.”

Prenesi dokument tukaj