Sort by
Sort by

Nagradna igra "V NAGRADNI IGRI SODELUJ IN NA MALDIVE ODPOTUJ"

V NAGRADNI IGRI SODELUJ IN NA MALDIVE ODPOTUJ

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

»V NAGRADNI IGRI SODELUJ IN NA MALDIVE ODPOTUJ«

 

1.    ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre »V nagradni igri sodeluj in na Maldive odpotuj« (v nadaljevanju »nagradna igra«) je MPG PLUS, agencija za marketing, d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 2146681000, ID za DDV: SI17143632 (v nadaljevanju: organizator), ki po naročilu podjetja Nestle Adriatic Trgovina d.o.o. organizira nagradno igro v blagu in storitvah z naslovom »V nagradni igri sodeluj in na Maldive odpotuj«. Pravila vsebujejo določila, ki se nanašajo na Organizatorja nagradne igre, način prirejanja nagradne igre, nagradnem skladu, pogojih za sodelovanje, načinu obveščanja udeležencev nagradne igre, odgovornosti Organizatorja do udeležencev nagradne igre ter drugih zadevah, ki so pomembne za prirejanje nagradne igre v blagu.

Skrbnik za dostavo nagrad nagrajencem je MPG d.o.o., e-pošta: [email protected].


2.    TRAJANJE NAGRADEN IGRE IN TRG, NA KATEREM JE NAGRADNA IGRA ORGANIZIRANA

Organizira se nagradna igra blaga in storitev.

Ime nagradne igre je "V nagradni igri sodeluj in na Maldive odpotuj".

Nagradna igra je organizirana na ozemlju Republike Slovenije v času od 1. junija do 30. junija 2024.

Pravila nagradne igre bodo objavljena na spletni strani https://www.nestle.si/nagradne-igre in https://www.mpg.si/.


3.    POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Pravico do sodelovanja v nagradni igri imajo vse polnoletne fizične osebe, ki imajo prebivališče v Republiki Sloveniji.

V nagradni igri ne morejo sodelovati:

- zaposleni pri Organizatorju in/ali člani njihovih ožjih družin (starši, zakonec, otroci, sestre in bratje);
- osebe, ki so zaposlene v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri organizaciji nagradne igre in razglasitvi zmagovalcev;
- druge osebe, ki imajo dostop do podatkov v zvezi z nagradno igro, ter člani njihovih ožjih družin.

Če je izžrebanec ene izmed nagrad oseba, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost, bo nagrado v njenem imenu in za njen račun prevzel zakoniti zastopnik, po podpisu izjave, s katero organizatorja odvezuje kakršne koli odgovornosti, ki bi nastale v zvezi z podelitev nagrade, kot tudi plačilo odškodnin ali kakršnih koli zahtevkov. Premoženje zastopnika se dokazuje z veljavno originalno listino (Sklep o skrbništvu).

Organizator si pridržuje pravico, da po lastni presoji izvede preverjanje zgoraj navedenih dejstev.

S sodelovanjem v nagradni igri vsi udeleženci sprejemajo njena pravila.


4.    OPIS NAGRADNE IGRE

Pravico do sodelovanja in možnost osvojitve ene izmed nagrad imajo vse polnoletne fizične osebe s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki v času od 1. junija od 00:00 do 30. junija 2024 ob 23:59 uri v poslovalnicah Spar na območju Republike Slovenije opravijo posamezen nakup katerihkoli izdelkov Nestlé, navedenih spodaj, v vrednosti najmanj 5,00€. Nakup morajo udeleženci evidentirati na originalnem računu.

En račun lahko sodeluje v nagradni igri le enkrat, vsaka nadaljnja registracija z isto številko računa bo neveljavna.

Izdelki »Nestlé«, katerih nakup izpolnjuje pogoje za sodelovanje v tej nagradni igri, so:

•    Thomy
•    Maggi
•    Nescafé
•    Nescafé Dolce Gusto
•    After Eight
•    Kit Kat
•    Smarties
•    Lion
•    Nesquik
•    Purina
•    NAN
•    žitni kosmiči za zajtrk Cheerios, Cini Minis, Cookie Crisp, Corn Flakes, Chocapic, Lion, Kit Kat, Nesquik in Fitness
•    Žitne ploščice Nesquik in Fitness

Iz sodelovanja so izrecno izključeni vsi izdelki blagovne znamke Starbucks in Starbucks by Nescafé Dolce Gusto ter izdelki NAN OPTIPRO 1 in NAN COMFORTIS 1.

Udeleženci, ki bodo zgoraj opisani nakup opravili na blagajni, prejmejo račun z originalno številko računa. Račun mora biti shranjen ves čas trajanja nagradne igre in tudi po njenem zaključku do 15. avgusta 2024, glede na to, da je nagrajenec dolžan predložiti na vpogled originalni račun, na katerem je edinstvena številka računa. Dobitnik nagrade je na zahtevo organizatorja dolžan predložiti originalni račun, ki vsebuje originalno številko računa in kot dokazilo o opravljenem nakupu. Na računu so lahko tudi drugi kupljeni izdelki.

UDELEŽBA PREKO SMS SPOROČILA

V nagradni igri lahko udeleženec sodeluje s SMS sporočilom na številko 6111, ki mora vsebovati ključno besedo, ime, priimek in številko računa, izdanega v poslovalnicah Spar na območju Republike Slovenije ob nakupu Nestlé izdelkov. Na računu so lahko tudi drugi kupljeni artikli.

Besedilno sporočilo mora vsebovati naslednje (brez vejic):

NESTLE (»ključna beseda«), ime, priimek, številka računa, ki dokazuje nakup Nestlé izdelkov.

Primer besedilnega sporočila:

NESTLE Franc Novak 69B2F0E2N

Ob poslanem besedilnem sporočilu, kot je določeno v teh splošnih pogojih, udeleženec prejme naslednje besedilno sporočilo:

Pozdravljeni, hvala za sodelovanje. Prosim shranite racun za nagradno igro NESTLE. Nagrajenci in pogoji so objavljeni na https://www.nestle.si/nagradne-igre in www.mpg.si.

Lahko se zgodi, da bo udeleženec prejel zgornji sms tudi v primeru, da ni poslal svojih osebnih kontaktov (ime in priimek) ali ni poslal prave številke potrdila, vendar je poslal drugo unikatno številko, ki je bila zapisana na računu, ki pa ni številka računa (lahko se zgodi, da številka računa na potrdilu ni jasno navedena). V tem primeru lahko organizator sam presodi, ali je prijava udeleženca veljavna ali ne.

Vsako SMS sporočilo se zaračuna pošiljatelju po ceniku mobilnega operaterja.

V imenu in za račun Organizatorja je izvajalec SMS dela komunikacije 2Mobile d.o.o, Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana, Davčna številka: SI82898286.

UDELEŽBA PREKO ELEKTRONSKE POŠTE

Nakup ni pogoj za sodelovanje. Sodelovanje preko e-pošte: za sodelovanje v nagradni igri brez nakupa izdelkov Nestlé se lahko udeleženec prijavi tudi s sporočilom na e-naslov [email protected]. V elektronskem sporočilu, s ključno besedo Nestle, mora udeleženec označiti, da se strinja s Splošnimi pogoji nagradne igre in predložiti naslednje podatke: ime in priimek, naslov, datum rojstva in telefonsko številko. Naloga: Priložite sliko jedi, ki naj bo pripravljena z vsaj enim Nestlé izdelkom ter seznam sestavim, ki ste jih uporabili.

V primeru udeležbe preko e-pošte lahko organizator sam presodi, ali je prijava udeleženca veljavna ali ne, če v e-pošti manjka kateri od zahtevanih elementov.

V nagradni igri lahko sodelujejo vse osebe, ki se prijavijo na katerega od opisanih načinov z izpolnjevanjem vseh zgoraj navedenih pogojev med 01.06.2024 (od 00:00) do 30.06.2024 (do 23:59). Ena oseba lahko iz enega e-mail naslova ali telefonske številke v nagradni igri sodeluje večkrat, vendar vedno z različnimi številkami računov ali različnimi slikami in seznamom sestavin.

Več informacij o nagradni igri in prevzemu nagrad (kje, kdaj in kako je možen prevzem nagrad) udeleženci lahko dobijo na https://www.nestle.si/nagradne-igre, www.mpg.si ali na preko e-pošte [email protected]

En originalni račun z riginalno številko računa omogoča udeležencu samo eno prijavo za sodelovanje v nagradni igri. Vsak udeleženec, ki se poskuša registrirati z naključnim vnosom številk originalnega računa, bo diskvalificiran.

Udeleženec je dolžan hraniti račun kot dokazilo o nakupu.


5.    NAGRADNI SKLAD

Nagradni sklad je sestavljen iz blaga in storitev.

Število nagrad je omejeno in v nobenem primeru ne bo podeljenih več nagrad od števila, ki je navedeno v teh pravilih, niti jih ni mogoče zamenjati za druge nagrade ali denar. Če nagrada iz kakršnega koli razloga ni na voljo, si organizator pridržuje pravico, da jo po lastni presoji nadomesti z drugo nagrado enake ali višje vrednosti.

Skupni nagradni sklad znaša 9.080€ in je sestavljen iz naslednjih nagrad:

-    10x tretja nagrada: Spar darilna kartica v vrednosti 40€ 
-    3x druga nagrada: veliki potovalni kovček Samsonite v vrednosti po 560€
-    1x glavna/prva nagrada: potovanje na Maldive za 2 osebi v vrednosti 7000,00 eur (DDV vključen) v aranžmaju potovalne agencije Globtour Event d.o.o.*
-    Aranžma potovalne agencije Globtour Event d.o.o. vključuje:
-    povratni let (Ljubljana/Zagreb/Benetke - Maldivi - Ljubljana/Zagreb/Benetke),
-    6 nočitev v hotelu 4* z zajtrkom,
-    izlete v organizaciji agencije.


*dobitnik ima možnost, da v dogovoru s turistično agencijo Globtour Event d.o.o. zamenja aranžma za drugi aranžma do skupne vrednosti aranžmaja za Maldive, kot je navedeno zgoraj, in nima pravice do izplačila denarne razlike v primeru razlike v ceni med ponujenim in izbranim aranžmajem. Dobitnik mora izkoristiti aranžma najkasneje do 31. 12. 2025.


6.    NAČIN IN POSTOPEK ŽREBANJA

Vsi udeleženci nagradne igre bodo vključeni v bazo podatkov, iz katere bodo izžrebani nagrajenci.

Vsaka prijava za sodelovanje v nagradni igri v skladu s temi pogoji in v času trajanja nagradne igre, bo vključena v bazo podatkov, iz katere bo sistem (ustrezna programska oprema) na podlagi definiranega algoritma pod nadzorom Organizatorja in tri članske komisije samodejno izžrebal naključnega nagrajenca.

Ena oseba lahko prejme samo eno nagrado (prvo, drugo ali tretjo). Ena oseba ne more biti dobitnik več kot ene nagrade.

TERMINI ŽREBANJA NAGRADNE IGRE

Udeleženec se lahko prijavi v nagradno igro od 01.06.2024 do 00:00 do 30.06.2024 do 23:59.

Žrebanje nagrad bo potekalo 03.07.2024.

Objava dobitnikov nagrad bo objavljena na spletni strani https://www.nestle.si/nagradne-igre in https://www.mpg.si/, najkasneje v 15 dneh od dneva žrebanja nagrajenca.

ŽREBANJE IN DOLOČITEV REZERVNIH NAGRAJENCEV

Za vsako posamezno nagrado bo izžrebanih pet rezervnih nagrajencev.

Prvi rezervni nagrajenec je udeleženec, ki je izžreban kot naslednji po izžrebanem prvem nagrajencu in ki prejme nagrado v primeru, da je prvi izžrebani nagrajenec iz kakršnega koli razloga, določenega v teh pravilih, diskvalificiran kot nagrajenec ali kadar koli v tej nagradni igri odstopi od sodelovanja ali se odreče nagradi.

Drugi in vsak naslednji rezervni nagrajenec je udeleženec, ki je bil izžreban kot naslednji po prejšnjem izžrebanem rezervnem nagrajencu in ki prejme nagrado v primeru, da sta prvi izžrebani nagrajenec in prvi izžrebani rezervni nagrajenec iz kakršnega koli razloga, določenega v teh pravilih, diskvalificirana kot nagrajenca ali kadar koli v tej nagradni igri odstopita od sodelovanja ali se odrečeta nagradi, in sicer po vrstnem redu, v katerem je bil izžreban kot rezervni nagrajenec.


7.    NADZOR NAD POSTOPKOM ŽREBA NAGRAD

O izidu določitve nagrajenca se vodi zapisnik, ki mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek organizatorja, ime nagradne igre, kraj in čas določitve nagrajenca, imena in priimke treh članov komisije, način določitve nagrajenca, ime in priimek nagrajenca ter naziv in vrednost nagrade.

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

Zmagovalci bodo izžrebani iz baze vseh prijavljenih z naključnim žrebanjem.

V nagradni igri sodeluje vsaka prijava, ki je v skladu s pogoji teh pravil.


8.    NAČIN OBJAVE ZMAGOVALCEV NAGRADNE IGRE

Nagradni sklad in nagrajenci nagradne igre bodo objavljeni na spletni strani https://www.nestle.si/nagradne-igre in https://www.mpg.si/.

Organizator ne bo objavil osebnih podatkov nagrajenca, temveč le ime in prvo črko priimka nagrajenca in nagrado.


9.    OBVEŠČANJE ZMAGOVALCEV O DOBJENIH NAGRADAH

Organizator bo nagrajenca o izžrebani nagradi obvestil v roku 8 dni po žrebanju s poslanim SMS-sporočilom na navedeno kontaktno telefonsko številko ali z elektronskim sporočilom na elektronski naslov, ki ga je nagrajenec navedel ob prijavi, ter ga pozval, naj mu v roku 48 ur posreduje sliko računa, ime, priimek, davčno številko, datum rojstva in poštni naslov, na katerega mu bo nagrada dostavljena.

Če se nagrajenec ne odzove na telefonski klic organizatorja in ne predloži potrebnih dodatnih informacij, izgubi pravico do nagrade, ki jo prejme rezervni nagrajenec. Organizator ni odgovoren za zamudo udeleženca pri prevzemu nagrade, če le-ta spregleda e-pošto ali SMS sporočilo.

Če organizator iz kakršnega koli razloga podvomi v točnost in zakonitost računa, ki služi kot dokazilo o nakupu, lahko od nagrajenca brez pojasnila zahteva takojšnjo predložitev originalnega račun za pregled. Nagrajenec mora dokazilo o nakupu predložiti neposredno ali po pošti oz. s kurirsko službo v treh delovnih dneh od dneva take zahteve, sicer izgubi pravico do nagrade, s čimer prenehajo nadaljnje obveznosti organizatorja do nagrajenca, zadevna nagrada pa se podeli rezervnemu nagrajencu.

Organizator bo nagrade nagrajencem dostavil po pošti ali s kurirsko službo na naslove, ki jih bodo navedli nagrajencu in ki se lahko nahajajo izključno v Republiki Sloveniji, in sicer najkasneje do 15. avgusta 2024.

Ob prevzemu nagrade nagrajenec oziroma oseba, ki jo nagrajenec za to pooblasti s posebnim pooblastilom, podpiše izjavo o prevzemu nagrade, s katero prenehajo vse nadaljnje obveznosti organizatorja nagradne igre do nagrajenca, v skladu s temi pravili.

Osvojene nagrade niso prenosljive in jih nagrajenci ne morejo zamenjati za denarno protivrednost ali za katero koli drugo nagrado.

Sodelovanje je osebno in tretje osebe in/ali avtomatizirane oddaje/vnosi ne bodo sprejeti. Identitete, ustvarjene izključno z namenom spreminjanja, ponarejanja ali manipulacije katerih koli ustreznih parametrov igre, kot tudi goljufivo sodelovanje v kateri koli drugi obliki, so prepovedane in ne bodo sprejete.

Zmagovalec je lahko diskvalificiran v primeru, ko zmagovalec:

a) ne izpolnjujejo tukaj navedenih pogojev,
b) imajo neveljaven e-poštni naslov ali telefonsko številko ali kakršne koli zahtevane osebne podatke
c) ni navedel pravilnih ali popolnih podatkov o naslovu,
d) ni osebno predložil svoje osebne izkaznice na vpogled, če je bilo to zahtevano, in ni podpisal/zavaroval vseh drugih potrebnih dokumentov,
e) ni predložil kopije računa, ki ustreza vpisani številki računa in naložene fotografije računa na zahtevo organizatorja,
f) prijavil isto številko računa več kot enkrat,
h) ni odgovoril na morebitno obvestilo nagrajenca po e-pošti ali telefonu, ki ga je poslal skrbnik v 8 dneh po žrebanju in če se nagrajenec ne odzove najkasneje v 10 dneh od dneva zadnjega žrebanja.
i) storili dejanja, ki vzbujajo utemeljen dvom o njihovi pravilnosti,
j) ali iz kakršnega koli razloga ne morejo sprejeti nagrade, kot je navedeno tukaj.


10.    POSTOPEK V PRIMERU ODPOVEDI NAGRADNE IGRE

Organizator ima pravico z javnim obvestilom enostransko odpovedati nagradno igro v kateri koli fazi, če nastopi dogodek višje sile. Predvsem, vendar ne izključno, razglasitev epidemije nalezljive bolezni na območju Republike Slovenije ali delu njenega ozemlja, razglasitev izrednih razmer in drugi ukrepi pristojnih državnih organov, ki omejujejo izvedba nagradne igre in/ali podelitev in prevzem nagrad.

Če nastopi katera od zgoraj navedenih okoliščin, bosta žreb in podelitev nagrad z enostranskim sklepom organizatorja nemudoma prekinjena, organizator pa bo javno objavil razloge, zaradi katerih sta bila žreb in podelitev nagrad prekinjena.


11.    ODGOVORNOST ORGANIZATORJA DO UDELEŽENCEV NAGRADNE IGRE

Organizator zagotavlja, da bo pri izvedbi nagradne igre v vseh pogledih upošteval zgoraj navedena Pravila in splošne pogoje ter pravne predpise.
Organizator si pridržuje pravico do diskvalifikacije udeležencev, ki ne upoštevajo pravil.

Vse potrebne informacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženec dobi na spletnem mestu https://www.nestle.si/nagradne-igre in https://www.mpg.si/ ali s povpraševanjem na elektronski naslov [email protected].


12.    IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI V PRIMERU SPOROV

Zahtevki za podelitev nagrad, ki jih organizator prejme po izteku trajanja nagradne igre ali rokov za uveljavljanje določenih pravic opredeljenih v teh pravilih, ne bodo upoštevani, prav tako udeleženec na podlagi teh zahtevkov ne bo mogel uveljavljati nobenih pravic na račun organizatorja.

Udeleženci, ki sodelujejo v nagradni igri, nimajo pravice zahtevati drugačnih nagrad ali nagrad v večjih količinah od tistih, ki so določene v teh pravilih in splošnih pogojih.


13.    IZJAVA O OMEJITVNI ODGOVORNOSTI

Organizator ni odgovoren za nastalo premoženjsko ali nepremoženjsko škodo (vključno z dejansko škodo in izgubo dobička), ki bi bila posledica sodelovanja v nagradni igri in prejetja nagrad, razen za odgovornost, ki je ni mogoče zakonsko izključiti.

Organizator si pridržuje pravico, da po lastni presoji kadar koli preveri upravičenost katerega koli udeleženca (vključno z njegovo starostjo in prebivališčem).

S sodelovanjem v tej nagradni igri ali pošiljanjem e-pošte, kot načina sodelovanja brez nakupa, se vsi udeleženci strinjajo s temi pogoji.

Če se katera od določb v tem pravilniku izkaže za nezakonito, neveljavno ali kako drugače neizvršljivo, se iz tega pravilnika izloči in izbriše, preostale določbe pa se ohranijo in ostanejo v celoti veljavne.

V primeru neskladja ali nekonsistentnosti s katero koli drugo komunikacijo, vključno z oglaševalskim gradivom ali gradivom, ki se nanaša na promocijo, prevladajo določbe teh pravil in splošnih pogojev. Za vse vrste prijav in navodil velja, da so del teh splošnih pogojev, s sodelovanjem pa se šteje, da vsi udeleženci sprejemajo te pogoje in so ti zanje zavezujoči. Prosimo, da zavoljo kasnejše informiranosti shranite izvod tega dokumenta.

V primeru spora, ki bi lahko nastal v zvezi z razlago, uporabo ali neupoštevanjem določb teh pravil in splošnih pogojev ali v zvezi s promocijo, zanj velja slovensko pravo in je v izključni pristojnosti pristojnega sodišča v Ljubljani.


14.    DOHODNINA ZA DRŽAVLJANE

Organizator bo v imenu nagrajenca plačal dohodnino od nagrad iz nagradnih iger v skladu z Zakonom o dohodnini. Če nagrajenec v roku 48 ur po tem, ko je bil obveščen, da je izžrebani nagrajenec, organizatorju ne sporoči svoje davčne številke, se šteje, da se je nagradi odrekel. Organizator bo nagrajenca za namen izpolnitve dohodninske napovedi obvestil o vrednosti prejete nagrade ob koncu dohodninskega leta.

Podrobnejše informacije so na voljo pri organizatorju vsak delavnik od 9. do 17. ure po elektronski pošti [email protected].  


15.    OBDELAVA PODATKOV

Podjetje MPG Plus d.o.o je upravljavec osebnih podatkov udeležencev v nagradni igri in nagrajencev. Upravitelj bo osebne podatke udeležencev obdeloval za namene izvedbe nagradne igre. Posredovanje osebnih podatkov za namen prijave na nagradno igro je obvezno, sicer sodelovanje v nagradni igri ni možno. Nagrajenec bo izbran s programsko opremo, kot je opisano v 6. poglavju teh Pravil in Splošnih pogojev.

Osebni podatki nagrajenca se obdelujejo za namene in pod pogoji iz prejšnjega odstavka ter za naslednje namene:

- podelitev nagrade;
- obveščanje zainteresirane javnosti o rezultatih nagradne igre;
- preverjanje izpolnjevanja obveznosti nagrajenca v skladu s temi Splošnimi pogoji in pravili;
- izpolnjevanje davčnih obveznosti Organizatorja (odmera in plačilo akontacije dohodnine).

Posredovanje osebnih podatkov za te namene je obvezno, sicer nagrajenec ne more prevzeti nagrade.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov udeležencev v nagradni igri je zakoniti interes upravljalca, da izvede nagradno igro in izpolni svoje zakonske obveznosti v zvezi z izvedbo nagradne igre. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izven namena izvedbe nagradne igre, je posameznikova privolitev.

Upravitelj osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev ne posreduje tretjim osebam, razen:

- posreduje podatke nagrajenca pristojnim davčnim organom za namen odmere in akontacije dohodnine;
- posreduje podatke svojim zunanjim izvajalcem, s katerimi sklene ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, s katerimi se zavezuje, da bodo podatke obdelovali le v njegovem imenu in po njegovih navodilih (npr. računovodski servis, ponudnik programske rešitve nagrad igre...);
- ime in prva črka priimka nagrajenca je objavljeno na spletnem naslovu www.mpg.si in https://www.nestle.si/nagradne-igre.

Upravitelj hrani podatke udeležencev 3 mesece po zaključku nagradne igre. Za namene izpolnjevanja davčnih obveznosti se podatki nagrajencev hranijo še 10 let po preteku koledarskega leta, v katerem je bila podeljena ali izplačana nagrada. Osebne podatke udeležencev za namene izven nagradne igre upravljavec obdeluje do preklica posameznikove privolitve, ki je podlaga za obdelavo.

Udeleženci v nagradni igri ima pravico od upravljavca zahtevati:

- dostop do svojih osebnih podatkov;
- popravek osebnih podatkov in s tem v zvezi pravica do omejitve obdelave;
- izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavi, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri, ali prekliče morebitno privolitev za namene obdelave izven nagradne igre;
- posredovanje osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
Nagrajenci imajo pravico zahtevati:
- dostop do svojih osebnih podatkov;
- popravek osebnih podatkov in s tem v zvezi pravico do omejitve obdelave;
- izbris osebnih podatkov pred podelitvijo nagrade, če hkrati izjavijo, da nagrade ne sprejemajo;
- posredovanje osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.

Udeleženci v nagradni igri in nagrajenci lahko uveljavljajo svoje pravice s pisno zahtevo po elektronski pošti na naslov [email protected] ali po navadni pošti na naslov: MPG PLUS d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.
V primeru, da udeleženec meni, da je obdelava osebnih podatkov v nasprotju z varstvom njene zasebnosti ali v nasprotju s predpisi, se lahko obrne na upravljavca in zahteva pojasnilo ali vloži pritožbo ali prijavo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije. (več informacij o vložitvi pritožbe ali prijave na spletni strani Informacijskega pooblaščenca: www.ip-rs.si).