Sort by
Sort by

Politika kakovosti

Politika kakovosti
 

Nestléjeva politika kakovosti, zdravja in varnosti ter okoljske trajnosti:

  1. V našem podjetju je kakovost temelj naše hrane, prehrane, zdravja in zdravega načina življenja.
  2. S kakovostjo, varnostjo in trajnostjo okolja pridobivamo zaupanje naših potrošnikov in postajamo njihova prva izbira.
  3. Vsi smo zavezani kakovosti, varnosti in okolju – uspeh je zgrajen na ljudeh
  4. Stremimo k poslovanju brez napak in odpadkov.
  5. Varnost hrane in popolna skladnost poslovanja.

V Nestlé Adriatic je zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja prednostna naloga. Obenem pa je vsak zaposleni dolžan upoštevati varno vedenje pri delu, da bi tako sam kot drugi zaposleni ostali varni.

Nestlé Adriatic prepoznava svoje obveznosti do ohranjanja virov in si prizadeva za vzdrževanje standarda ničelne količine odpadkov, odloženih na odlagališčih, ter ohranjanje okolja za prihodnje generacije.

Kot eno največjih podjetij s hrano in pijačo se zavzemamo za ohranitev vodilnega položaja na našem področju vpliva, ko gre za zdravje, varnost in trajnostni razvoj.

RAZVIJAMO IN KREPIMO NAŠO KULTURO ZDRAVJA IN VARNOSTI PRI DELU TER ZMANJŠUJEMO VPLIV NA OKOLJE S PREDANOSTJO:

1. USKLAJENOSTI Z ZAKONSKIMI IN INTERNIMI PREDPISI

- Zagotavljamo skladnost z vsemi veljavnimi zakonskimi predpisi in standardi, vključno s sistemom varnosti in zdravja pri delu Nestlé, ki je skladen z ISO 45001, in sistemom varstva okolja Nestlé, ki je skladen s standardom ISO 14001.

2. USPOSABLJANJU IN VKLJUČEVANJU

- Vse zaposlene in izvajalce izobražujemo in usposabljamo na vseh ravneh ter z ustreznim informiranjem dvigujemo zavest o varnosti, zdravju pri delu in varovanju okolja na višjo raven. Zaposlene usposabljamo za preprečevanje nevarnih situacij in vedenj ter takojšnje reagiranje na nevarna vedenja in s tem izkazovanje ozaveščenosti o varnosti na delovnem mestu.

- Z zaposlenimi in drugimi zainteresiranimi se posvetujemo o zdravju, varnosti in trajnostnem razvoju.

- Z ustrezno komunikacijo in gradivi spodbujamo razvoj zavesti o pomenu varovanja okolja pri vseh zaposlenih in poslovnih partnerjih.

3. UČINKOVITI RABI NARAVNIH VIROV IN PREPREČEVANJU ONESNAŽEVANJA

- Nenehno raziskujemo možnosti optimizacije naše embalaže za zmanjšanje količine plastike in emisij CO2.

- Raziskujemo priložnosti za zmanjšanje našega ogljičnega odtisa z zmanjšanjem porabe vode in elektrike.

- Izboljšujemo svojo okoljsko uspešnost s spodbujanjem naših dobaviteljev, izvajalcev in drugih zainteresiranih sodelujočih, da sledijo poslovnim praksam, ki podpirajo varovanje okolja.

4. TEŽNJI K NIČELNEMU ŠTEVILU POŠKODB PRI DELU IN K ODPRAVI PLASTIKE IZ PROIZVODNIH PROCESOV

- Spodbujamo varno vožnjo s pravili za reševanje življenj, rednim usposabljanjem, vključevanjem zaposlenih in pobudami za nenehne izboljšave.

- Nenehno si zastavljamo letne cilje, spremljamo uspešnost varnosti in zdravja pri delu, izvajamo ocene tveganja in prilagajamo cilje za zmanjšanje ali odpravo poškodb pri delu in bolezni.

- Identificiramo, ocenjujemo in se prilagajamo tveganjem, da bi preprečili poškodbe ali bolezni zaposlenih, izvajalcev in obiskovalcev.

- Zastavljamo si okoljske cilje, spremljamo okoljsko uspešnost in napredujemo pri zmanjševanju količine odpadkov.