Sort by
Sort by

Naša skupina za korporativne komunikacije ima pomembno vlogo kot gonilna sila v središču Nestléja.

The communications team helps us achieve our business objectives by developing and executing proactive external and internal communications and engagement programmes. They provide counsel, strategy and planning, and ensure that consistent and credible communications are delivered to key internal and external audiences by strong communication professionals across the company.

Deluje v tesnem sodelovanju z drugimi funkcijami in oddelki, s čimer omogoča zunanji pogled na zadeve, da konstruktivno izzove in pomaga oblikovati agendo angažmaja našega podjetja.

Ekipa za komunikacije nam pomaga pri doseganju poslovnih ciljev z razvojem in izvajanjem proaktivnih zunanjih in notranjih programov komunikacije in angažiranja. 

Zagotavljajo svetovanje, strategijo in načrtovanje ter poskrbijo, da komunikacijski strokovnjaki v celotnem podjetju ključnim notranjim in zunanjim občinstvom zagotovijo dosledno in verodostojno komunikacijo.

Naše dejavnosti so namenjene širokemu krogu občinstva, vključno z mediji, nevladnimi organizacijami, mednarodnimi organizacijami, zaposlenimi, potrošniki in širšo javnostjo.

V okviru komunikacij obstaja kar nekaj področij, na katerih bi lahko poglobili svoje komunikacijsko znanje - na lokalnem ali mednarodnem nivoju.

Odnosi z mediji: glas podjetja za javnost; odgovornost za stike s spletnimi, radijskimi in tiskanimi mediji.

Odnosi z javnostmi: pokrivanje odnosa med družbo Nestlé in zunanjimi zainteresiranimi stranmi z namenom zagotavljanja razvoja politik kot odgovora na družbene spremembe.

Korporativna vsebina in digitalno področje: vodenje korporativnih spletnih strani in kanalov družbenih omrežij, prodiranje do milijonov potrošnikov, spletnih vplivnežev in zainteresiranih strani. Interne komunikacije: osredotočenje na angažiranost zaposlenih.

Korporativni posli v industriji:  odgovornost za koordinacijo in usklajevanje angažiranja podjetja Nestlé v zunanjih organizacijah v industriji in trgovinskih organizacijah z namenom krepitve našega položaja in vpliva na sedanjo in prihodnjo agendo v industriji. Spodbujanje in prispevanje k dialogu v industriji ter sodelovanje glede razvoja in izvajanja relevantne nekompetitivne najboljše prakse in standardov z namenom kolektivnega bogatenja vrednot potrošnikov in kupcev na vseh trgih. Da bi uspeli, morate biti zainteresirani za aktualno dogajanje, poslovanje, digitalne medije in družbena omrežja.