Sort by
Sort by

Finančna ekipa vodi naše platforme rasti, podpira naše operativne stebre, izkorišča našo konkurenčno prednost in vedno dosega rezultate, ki se od nje pričakujejo.

Podpiramo sprejemanje zdravih poslovnih odločitev in načrtovanje inovacij. Seveda pa to pomaga tudi pri optimizaciji naše rasti, denarnih tokov in vračilu zainteresiranim stranem. 

Smo posredniki pravih sprememb – naravnani k ustvarjanju dolgoročne vrednosti. Na teh funkcijah so strokovnjaki z različnih področij financ, kot so davki, pokojnine, upravljanje tveganj, državna blagajna, revizija, nabava, poslovni razvoj, notranja kontrola. 

Obstaja tudi oddelek za podporo pri odločanju, ki služi kot podpora pri obvladovanju poročanja. Položaji obsegajo vse od poslovnih partnerjev do tovarniških kontrolorjev, kontrolorjev funkcij, kot so tiste v oskrbovalni verigi ali prodaji.
Naj bo naša finančna ekipa naslednja destinacija v vaši karieri - spremljali in poročali boste o rezultatih, doseseženih pri našem poslovanju, analizirali strateška vprašanja in zaključevali določene projekte. Na kar koli že boste osredotočeni, nikoli vam ne bo primanjkovalo izzivov, in prepričani ste lahko, da bodo vaše ideje, zamisli in strokovnost pripomogle k naši konkurenčnosti.

Čeprav imam vsakdanje rutinske naloge, ki se začenjajo z ažuriranjem portfelja na svojem računu, se lahko kasneje vse spremeni. Večino časa namenim ugotavljanju problemov in iskanju glavnih vzrokov za njihov nastanek, kar se mi zdi zelo dragoceno.

Matthew photo
Matthew