Umivajte si roke

Čista voda je ena izmed nekaj stvari v življenju, ki nikoli ne bo izneverila naša pričakovanja
Umivajte si roke
Skorajda nemogoče je pretiravati pri poudarjanju, kako pomembno je, da jo imamo. Resnično je težko. Pravzaprav je to najverjetneje nemogoče. Čista voda spreminja skorajda vse. 

Naštevanje blagodati

Začnimo z očitnimi rečmi. Imeti čisto vodo in dobre sanitarne razmere pomeni, da se lahko izognete izpostavljanju neskončnemu številu bolezni. Vsako leto na milijone ljudi umre za boleznimi, ki jih povzroča neustrezna oskrba z vodo, neustrezne sanitarne razmere in higiena. Poleg pljučnice je driska glavni vzrok smrtnosti otrok pod petim letom starosti. 

Young girls who spent hours collecting water can now be in school instead

Slabe sanitarne razmere in ne varna pitna voda povzročajo skorajda 20% smrtnih primerov na delovnem mestu. To stane okrog 260 milijard CHF zaradi izgub v produktivnosti vsako leto. 

Blagodati in koristi, ki jih posest virov čiste vode prinaša skupnosti so neštetokrat večje.  Ko ženskam in dekletom ni več treba hoditi kilometre daleč po vodo vsak dan, imajo več časa za učenje. Stopnja pismenosti narašča. Ko pa bodo šole imele primerne toaletne prostore, bodo dekleta prebila več časa v šoli , manj pa doma. 

ZN ocenjujejo, da bo vsak švicarski frank, vložen v vodo in sanitarne razmere vrnjen štirikratno v ekonomskem pomenu. To je razlog, zaradi katerega je vlaganje v to področje tako učinkovito pri ustvarjanju močnejših in bolj odpornih skupnosti. 

Združevanje skupnosti

V Slonokoščeni obali v Zahodni Afriki 63% prebivalstva nima dostopa do ustrezne pitne vode in sanitarnih razmer. Ljudje morajo pogosto hoditi kilometre daleč, da bi prinesli vodo, ki morda celo ni varna za pitje in uporabljati nehigienska stranišča na odprtem. 

Mednarodna federacija Rdečega križa (MFCK) se v Slonokoščeni obali ukvarja s tem, da v večji meri omogoči dostop do čiste vode, sanitarnih razmer in higiene. 

School children are educated about importance of hand-washing

Nestlé kao korporativni partner, ki najdlje sodeluje z MFCK, v zadnjih 10 letih pomaga pri dobavljanju čiste vode in pri sanitaciji za skorajda 110.000 ljudi v Slonokoščeni obali v skupnostih, ki se ukvarjajo z gojenjem kakava. 

Skupaj 181 vodnih črpalk in 93 blokov šolskih stranišč je bilo zgrajenih ali renoviranih kot tudi več kot 7000 družisnkih stranišč.  

Izobraževanje predstavlja bistveni del teh prizadevanj. Od leta 2007 je bilo oblikovanih več kot 200 odborov za vodo in sanitacijo v skupnostih in 93 šolskih higienskih klubov. 

Njihovi člani promovirajo higieno v lokalnih razmerah. Ljudi učijo, kako naj varno spravljajo vodo, kako naj gradijo varne sanitarne objekte in učijo otroke, kako naj si umivajo roke. Dogaja se, da so ti najenostavnejši ukrepi najpogosteje najučinkovitejši. 

"Naši vnuki ne bodo morali broditi skozi te težave …"

Adjoua je 55-letna vdova iz vasi NdriKoffikro na jugu Slonokoščene obale. Spominja se, da je bila njena največja želja že v najbolj zgodnji mladosti, da ima dostop do varne pitne vode. Po tradiciji se je prebivalstvo z vodo oskrbovalo iz manjšega jezera in rečice v gozdu dva kilometra proč od vasi. 

Sto deset tisoč ljudi v Slonokoščeni obali ima danes dostop do čiste pitne vode in do sanitarij.

Preden je MFCK zgradil punkt za oskrbo z vodo v vasi, je najprej preveril, ali lahko s člani skupnosti vzpostavi trajnostni sistem vodenja. Odbor za upravljanje, ki ga sestavlja šest ženskih in dva moška člana iz vasi nadzoruje delovanje in vzdrževanje punkta za oskrbo z vodo in skrbi za račune, ki se nanašajo na prihodke od prodaje vode. 

To zagotavlja, da omenjeno vlaganje v točko za oskrbo z vodo živi že nekaj naraščajev dolgo. 

"Zdaj bomo jaz in člani moje skupnosti imeli več časa in energije, da skrbimo za naše družine in da se posvetimo našim kmetijskim dejavnostim." pravi Adjoua. "Naši vnuki ne bodo bodili skozi težave, kot smo to morali mi." 

Varna pitna voda in boljša higiena nas razbremenjujejo problema bolezni družine in ženskam omogočajo, da imajo več časa, da same zaslužijo denar.

Končati je treba tudi z opravljanjem male potrebe na odprtem, kar pomeni, da bodo ljudje bolj varni – zlasti ponoči – pa tudi zemljišče je bolj čisto in posevki bolj zdravi. 

Education programmes teach school children good hygiene habits

Pomemben napredek

Okrog 768 milijonov ljudi še vedno nima dostopa do izboljšanega vira pitne vode, 40% jih živi v Podsaharski Afriki. Potrebno bo prehoditi še dolgo pot. Toda določen napredek je narejen. 

Poleg programa, ki ga uspešno izvaja v Slonokoščeni obali se je naslednja faza projekta uspešno začela izvajati v Gani, kjer se sedaj gradijo vodnjaki. Preko 76.000 ljudi v skupnostih, ki pridelujejo kakav in s katerimi dela Nestlé bo imelo doljši dostop do čiste vode in sanitarije do konca leta 2017. 

Poleg pridobitve osnovnega znanja o higieni in čisti vodi omogoča program MFCK trajno zdravstveno blaginjo.